Håkan och lärande

På denna sida tar jag upp olika utbildningar och kurser som jag provat på från det jag slutade i enhetsskolan efter årskurs 8. Här kommer också att finnas en del saker som jag lagt särskilt på minnet.

Något som jag tagit till mig är begreppet Livs Långt Lärande. En ständigt pågående process som inte avtar med med åldern. Däremot öppnar sig nya intresseområden under livets gång. 

Först kommer saker som jag lagt på minnet och berört mig. Därefter en beskrivning om mitt lärande under livet.

Här finns några bilder som jag fått ta del av och som andra intresserade kan ta del av. Kommer att komplettera med mer.

Denna bild handlar om kompetens och startar med att gå på kurs/teoretisk utbildning.

om-kompetens.jpg

Ett begrpp som jag stött på för en tid sedan är "Autodidakt" som jag tycker är intressantDet finns otroligt många framgångsrika och duktiga personer som saknar formell högre utbildning inom sitt specialområde. Därmed inte sagt att utbildning inte är mycket värdefullt. Det blir då dokumenterat att man tillägnat sig vissa kunskaper.

I NE står det så här, autodidákt, självbildad person, person som har skaffat sig kunskaper utan att genomgå högre skolor. Men det är oftast inom konstnärsbeskrivningar som  begreppet används.

Nästa bild handlar om vilken syn man kan ha på arbete. Här ska man betänka att även det som kan tyckas lätt och tråkigt kan bli sitt eget på sitt jobb om man vårdar detta väl. Alltså inget att underskatta. Denna bild visade Einar Sigge på en föreläsning. Mer om hans föreläsning längre ner.

arbete-kan-vara.jpg

Om livspositioner.

livspoitioner.jpg

Negativt och positivt tänkande.

negativt-tankande.jpg

Om kreativt klimat i organisationer. En bild man kan fundera över.

kreativt-klimat.jpg

Om roller i grupparbete och kreativa processer. Vilken roll brukar du oftast ha?

roller-i-kreativa-processer.jpg

Nästa bild handlar om vad man minns.

sa-mycket-minns-vi.jpg

I nedanstående fil finns en samling intressanta OH bilder som jag fick på ett föredrag (minns inte av vem) när jag läste Management för över 30 år sedan. Jag tycker dessa fortfarande gäller men kan inte förstå att så många av dagens chefer är dåliga på att ta hand om de resurser som finns på arbetsplatserna.

En intressant tes i bilderna är  KOPETENSUTVECKLING KOMMER ATT SKE I ARBETET UNDER ARBETE.

Dagligen får man höra personer som är missnöjda med sina arbeten och sina chefer. Unga välutbildade får inga jobb inte ens en praktikplats trots att de har en akademisk examen. Något fel är det. Men titta på bilderna och tänk på att dessa skrevs för  30 år sedan. Överskriften är "ATT VINNA KAMPEN - - -" Tyvärr får du rotera bilderna lite, men det kanske är OK.

att-vinna-kampen-korr.pdf

Roligt lärande har det varit på kurser som jag gått med Lena Börjesson på Metoda. Bland annat lärde hon oss en teknik hon kallade PMI. Plus, Minus, Intressant Detta kan man tillämpa i många sammanhang för att snabbt analysera en idé eller verksamhet eller en aktivitet osv. Man listar helt enkelt ner dessa tre aspekter och redovisar dessa exempelvis i en grupp eller på ett möte.

Metoda finns kvar såg jag http://www.metoda.se/200/201.asp?id=1593

SWOT analys är ett annat intressant verktyg att arbeta med. GEFO hade intressanta bilder inom många områden men nu finns inte företaget kvar vad jag kan se. Har dock scannat några bilder om SWOT där man bedömmer styrkor, svagheter, mojligheter och hot.  Här finns en hel del att hämta på nätet.

En föreläsning jag verkligen gillade det var den som Einar Sigge hade den 23 januari 1983 på Högskolan i Borlänge i Managementkursen. Tyvärr såg jag att han avlidit redan 1990 i allt för tidig ålder. Jag har dokumentationen kvar och den kan jag inte undanhålla de som är intresserade av strategisk planering. Många sidor, men jag har scannat det som ett PDF dokument. Betänk att det är över 30 år sedan. Vissa bilder kanske är av lite sämre kvalité men det får intresserade leva med: Observera många av bilderna är hämtade från andra författare tänkare, det står noterat på sidorna. Gustaf Delin, Bernhard Gustafsson, G EhrlemarkL, L-G Remstrand, Karl Erik Eriksson, James Robertson, Pär Lagerkvist, John Fowles, G Zukav, Paul Williams Piet Hein. Viktigt att bevara källan varifrån de kommer.  Men Einars sätt att presentera sina och andras tankar på ett samlat sätt var en höjdpunkt i mitt lärande många bilder tänker jag på ofta. Så om Ni använder dessa ange ursprungskällan och de bilder det inte finns någon notering på får ni ange Einar Sigge 1983.

strategisk-planering-oh-bilder-einar-sigge.pdf

swot-analys-fran-gefo.pdf

Ett annat relativt nytt begrepp som intresserar mig är Synkronicitet. Beskrivs på Wikepedia inledningsvis så här: är ett begrepp som står för "ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband".  Jag tror man ska följa sin intuition i många situationer.

Lathundar kan vara bra hjäpmedel. Här ett exempel på Debet o Kredit när man bokför.

lathund-debet-och-kredit.jpg

Nedan redovisas ekonomernas begreppspar

 

ekonomiskka-begreppspar.jpg

Här kommer lite om vad man har för parametrar att spela med för att förbättra lönsamheten.

forbattra-lonsamheten.jpg

En beskrivning om mitt lärande och erfarenheter av olika utbildningar som jag gått samt olika arbeten jag haft  där jag skaffat mig olika erfarenheter. 

Under de året jag skulle fylla femton år, hamnade jag i ett läge där min föräldrar tyckte jag skulle börja tjäna till min egen försörjning  varför jag skulle skriva på en ansökan till lärlingsutbildning i form av en inbygd verkstadsskola för bilmekaniker. Den utbildning fungerade så att man fick lärlingslön på 1 kr 35 öre i timmen första året och som sedan årligen höjdes efter kollektivavtal för lärlingar. Man fick läsa teori två förmiddagar i veckan med skoltider resten så kallad praktik. Totalt 45 timmar i veckan inkl lördag undantaget några veckors semester.

Här kan man se schemat som jag sparat. Något för Jan Björklund att titta på.

schema-ing-yrkesskola-for-bilmek-1960.jpg

Efter 3-års utbildning fick man fortsatt anställning.

Då jag efter något år började arbeta som reservdelsman vilket jag tyckte var mer intressant fick jag möjlighet att prova på nästa utbildningsform. Jag fick möjlighet att genomgå General Motors reservdelsskola. Det innebar några gemensamma kursdagar men framförallt korrespondensstudier på Hermods/NKI. Här ingick fyra olika ämnen med ett antal brev i varje ämne. Nedan visar jag det betygssvar man fick i ett kuvert efter rättade prov. Exemplet visar kursen framgångsrik försäljning. Allt plugg med detta skedde på fritiden, men arbetsgivaren betalade kurskostnaden.

hermodskurser-1967.jpg

Sedan valde jag nästa steg. Att utbilda mig till ingenjör via en 5 årig teknisk aftonskola där man blev tekniker efter 3 år och maskiningenjör efter 5 år. Sannerligen en utmaning att arbeta 8 timmar om dagen och sedan plugga fyra kvällar i veckan med hemplugg på helgerna. Men det var en bra utbildning med duktiga lärare och så var jag studiemotiverad.

Här kommer jag att visa det schema som vi hade så är det lättare att förstå vad det innebar. TA i rubrikraden står för Teknisk aftonskola i detta fall pågick utbildning i tre olika årskurser parallellt.

schema-teknisk-aftonsskola-1969.jpg

Efter 5 års pluggande var man klar med sin ingenjörsexemen.

/ingenjors-examen-korr.jpg

Jag läste därefter lite högre företagsekonomi på kvällstid.

Parallellt med pluggande på kvällarna så arbetade inledningsvis på Enköpings Motorverkstad som hade agentuen för GM bilar. Betalningen var dålig så jag lockades att börja jobba som servicemontör hos Axnérs Hushållsmaskiner i Enköping. Fick en utbildning på Elektrolux i Stockholm på två dagar sedan skulle man kunna fixa allt. Byta kompressorer på kylskåp, laga tvättmaskiner m.m. Det gick i drygt sex månader men då jag inte fick min lön i rätt tid så begärde jag avsked utan att ha något annat arbete.  Enda gången i mitt liv jag gjort detta vilket var lärorikt.

Under dessa sex månader lärde jag mig en hel del som jag haft nytta av när det blivit problem med frysar och tvättmaskiner. Nedan är det servicehäfte jag fick om hur man lagar kylskåp och frysar med kompressorer.

service-instr-kylskap.jpg

Jag tog ett tillfälligt jobb som byggnadsarbetare/isolerare på ett byggföretag som hade uppdrag med att medverka i byggande av KF storlager i Bro. Det var nyttigt och lärorikt att prova på byggsvängen under en kortare period. När dom inte längre behövde så mycket folk fick jag ett arbete på Svedia Dental i Enköping som tillverkade kemiska produkter för tandläkare bland annat. Med redan efter ett halvår fick jag erbjudande att åter börja som reservdelsman på Modins i Enköping vilka hade agenturen på Ford. Det var en bra arbetsplats. Jag provade även på att vara bilförsäljare den sista tiden där innan jag började nästa arbete efter min examen.

Efter ingenjörsexamen sökte jag arbete som inköpare på Vägverket i Stockholm fick jobbet i konkurrens med ett fyrtiotal sökande. Där fick jag möjlighet att gå ett antal inköpskurser som Sveriges Inköpsledarförbund SILF ordnade samt en del andra kurser.

Sen jag flyttat till Borlänge blev jag uttagen till ett så kallat SPU seminarium (en slags  lämplighetstest för att bli framtida chef) där man under en vecka fick genomgå en mängd övningar som övervakades av handledare och mentorer från Vägverket. En mycket intressant utbildningsform som var mycket stimulerande.

Jag bestämde mig för att prova på Högskolestudier genom att gå en frivillig deltidstudieutbildning i Management som omfattade 10 plus 10 poäng totalt 20 poäng. Det var nog den första högskolekursen i Management som startade på hösten 1982 på Högskolan Dalarrna. En utbildning som både inressant och gav en hel del impulser från intressanta föreläsare kring bland annat kreativitet och strategisk planering. Forsta delen innehöll följande avsnitt.

avsnitt-management-1982-10-p-sid-1.jpg

avsnitt-management-1982-10-p-sid-2.jpg

Kreativitet har intresserat mig och förutsättningarna för detta. I detta häfte av Lars Engqvist som vi hade som föreläsare finns en del tänkvärt.

/hur-ar-stamningen.jpg

Därefter fick jag möjlighet att gå projektledarutbildning.

Detta ledde så småningom fram till att jag fick mitt första chefsjobb i Vägverket som sektionchef på Ekonomiavdelningen.

Som chef/ledare fick jag möjlighet  att gå ett antal intressanta utbildningar. Exempelvis var utbildningen "erfarna ledare" ett givande utbildningsprogram.

Dock är praktiken i olika roller på Vägverket det som förhoppningsvis har gett mig en hel del erfarenhet. De roller jag haft under åren där är:

Inköpare, gruppchef, ekonomicontroller, sektionschef, ekonomichef, ställföreträdande enhetschef, affärsområdeschef, projektledare, mentor och lärare.

Jag har inom ideell föreningsverksamhet provat på följande:

Vice patrulledare scouter, ishockeytränare och lagledare juniorer, ansvarig för försäsongsträning orienterare, utbildning inom idrottsskador, testledare, gympatränare "cirkelträning",  fotbollstränare och lagledare ungdom och u-lag, styrelseledamot, kassör, revisor och ordförande.

Inom försvaret då jag gjorde värnpliken fick jag lära mig följande utöver den grundläggande utbildningen: 

Utbildning inkl förarbevis för terrängfordon och utbildning till hjälpmekaniker för lätt helikopter.

Som senior fotsätter jag att försöka lär mig nya saker 

8 oktober 2014 var jag med på en intressant övning ”Brain Power - Friskvård för hjärnan!” och ”Framgång börjar i huvudet Intressant- Öka din sociala kompetens!” -en inspirerande och lättsam föreläsning och workshop i två delar med Simone Reiche.

Bodil Jönssons böcker tycker jag är intressanta, Hon kommer till släktforskardagarna i Nyköping 29 augusti 2015 så detta föredrag ska jag lyssna på.

26 juli 2015 lyssnade jag på Christopher O´Regan i Gustafs kyrka. Han berättade mycket intressant om tiden när Gustav den III var regent. Han nämnde även vikten av att försöka uppmärksamma personer som man kommit i kontakt med eller har haft någon anknytning till bakåt i tiden. Ofta glöms dessa bort ganska snabbt trots att det är tack vare dessa som man kanske rentav finns till eller sådana man träffat och minns, fått berättats eller läst om, eller uppskattar för något. 

/christopher-1.jpg 

 

Följer även Olof Röhlander veckomejl. Han har många goda tankar !.

Hans senaste bok "Konsten att njuta av livet och ändå få saker gjorda" är min lektyr julen 2015.

Gamla böcker!

Hittade en gammal bok om "Umgängeskonst och Levnadskonst" av J.L Saxon

Intressant i dessa tider.

Boken finns nu digitalt att ta del av.

http://runeberg.org/umganges/

/j-l-saxon-.jpg

Den senaste gamla boken som jag köpt 2018 på bokbörsen är Rotschilds 

"Handbok för köpmändetta andra utgåvan tryckt 1903.

Den är intressant och innehåller hela handelsvetenskapen som det uttrycks.

/handbok-for-kopman.jpg