Håkan på helikopterskolan

Del 1 Om HkpS i Boden (Del 2 senare helikopterminnen finns i slutet på del 1)

Denna fina nål är ett fint minne från Helikopterskolan eller HKPs som det förkortades.

 /hkps-emblem.jpg

 

På Ing 3 i Boden ryckte vi in 20 maj 1963 för att få grundutbildning i 3 månader innan vi flyttades ner i barackerna på Helikopterskolan HKPs.

Vår kurs benämdes H10 vilket var den 10 kursen för värnpliktiga hjälpmekaniker på HKPs

ing3-boden.jpg

Vi utbildades till så kallade hjälpmekaniker som fick tanka och serva helikoptrar och flygplan både på flygfältet som vid så kallade tillfälliga baser ute i bushen.

hkp-1-inflygning.jpg

En bild på soldaten.

varnplikt-ing-3.jpg

Flygplan hade vi också, dels Super Cubar men framförallt dessa Dornier 27 som var en plantyp med mycket kort start och landingssträcka så kallade STOL plan.

flygplan-do-27-1.jpg

flygplan-do-27-2.jpg

Här finns exempel/provsmak på ljudinspelningar från Supercub samt Dornier 27

Exempel från CD skivan  "Toner i det blå Östergötlands Flyghistoriska sällskap Flygplanmusei vänner"

Denna kan inköpas på Flygvapenmuseet i Lindköping endast några exempel på innehåll här och nedan på HKp 3. På skivan finns ljudinspelningar på Hkp 5 och Hkp 6 m.fl

Supercub passage o Landning

Dornier 27  Start

Ganska kul hade vi också eftersom vi bara kom hem fyra gånger under hela tiden. Frisering var populärt.

hkps-frisering.jpg

Nytt! Gruppfoto Kurs H10 framför HKp 2 nr 206.

/kurs-h10-hkps-boden-just-namn.jpg

kurs-h10-hkps-boden-just-namn.jpg

I december 2019  finns fortfarande följande i livet boende i Sverige, Bert Alverhag, Håkan Gelin, Kjell Olsson, Hans Nordenstam, Bruno Graff, Leif Eriksson, Conny Larsson och Björn Barrefors. William Claesson lämnade sannolikt Sverige någon gång under slutet 1960 -talet okänt vart. Om du under över något så kan du kontakta mig via sidan tjänster.

Kurs H10 muckade den 19 mars 1964.

Det var kul att vara i fält, här transporter helikoptern betongfundament som hängande last i Kalixtrakten. En bra bild jag tog med min enkla småbildskamera.

/helikopter-aluette-1964-korr-m-text.jpg

Här kan du få all information om denna helikoptertyp. Hkp 2 "Sud Aviation SE 3130 Alouette II"

https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/svenska-flygplan/helikoptrar/580-hkp-2-1958-1988

Som ett 50 års minne kan du ladda upp den som en högupplöst bild av Hkp 2 Nr 204. Med eller utan text,

helikopter-aluette-1964-korr-m-text.jpg

helikopter-aluette-1964-utan-text.jpg

Intressant är att jag i december 2019 fått kontakt med Brottbytorpet.se som köpt in en gammal HKp 2 med nr 02201 som fanns när jag var på helikopterskolan och nu finns bevarad i Jämtland.

Här är länken till historiska museet https://sv-se.facebook.com/Brattbytorpet-108427615882064/

Det fanns även medeltunga Bell helikoptrar, men många av dessa stod för reparation långa tider när jag var där . Jag tog en bild som jag inte hittar där en Bell lyfter en Aluette (Helikoptern på bilden ovan) ute i Fält. Orsaken berodde på ett mekanikerfel. Men det var en otrolig häftig syn då den större lyfter den mindre och flyttar den till en väntande trailer på en närbelägen väg.

Här på länken kan man följa försvrets helikoptrar, där en bild finns på Hkp 3 med en bild på bl. a arméversionen av Augusta Bell.

http://www.aef.se/Flygvapnet/Artiklar/Helikoptrar_i_FM.htm

https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/svenska-flygplan/helikoptrar/581-hkp-3a-b-c-1962-2001

 

/augusta-bell-armever.jpg

Ett exempel på ljudinspelning av en Hkp 3

Passage/långsam/ Svänger runt, passerar avstånd/

Har en samlarbild på en Bell i USA version.

 /bell-helikopter-usa-vers-korr.jpg

Nytt inlagt från 2020

Nu har jag gått igenom mitt sparade material från HKPs och dessutom forskat en del på de personer som var verksamma där under 1960 talet.  Mina källor är förutom eget material. Wikepedia om HKP 2 och 3 samt FP 51. Flyghistorisk forum, SVD historiskt sidarkiv, samt Sveriges dödbok 1860-2017 och folk och bostadsräkningar under 1900 talet. 

Rep. övningar 

Jag deltog i en repitionsövning 13 september till 14 oktober 1965 vilken var förlagd till Kiruna gamla flygfält till största delen.

Blev kallad till yterligare en repövning till Lakaträsk i slutet på 1960 talet men fick uppskov på grund av studier.

Detta fina diplom fick vi vid repövningen 1965 undertecknad av chefen Gunnar Zachrisson som jag skall återkomma till.

/diplom-fran-rep-ovning-just.jpg

Om HKPs historia.

Här finns mycket information på internet varför det inte finns någon anledning att vara allt för detaljerad då andra kan detta bättre en mig. Jag skall försöka vinkla detta från en värnpliktig hjälpmeks perspektiv.

Arméns helikopterskola (HkpS) som bildades som en försöksorganisation den 1 november 1959.
I Boden levde helikopterskolan som en försöksorganisation fram till den 1 juli 1963, då namnet på skolan fastställdes, samt att skolan knöts administrativt till Bodens ingenjörkår (Ing 3).
När helikopterutbildning påbörjades inom Armén 11 augusti 1958 , förlades  denna först till Bromma flygplats i Stockholm. 15 februari 1959 förlades utbildningen till Boden, och till det område som kom att utvecklas till Bodens helikopterflygplats. Helikopterflygplatsen låg i direkt anslutning till Bodens ingenjörkårs kasernområde.

Arméns helikopterskola HKPs bildades 1959-11-01 och upphörde i denna form 1979-12-31.

Verksamheten var förlagd till Bodens helikopterflygplats som etablerades när HKPs bildades.

Förbandschef vid HKPs var från 1959 till 1973 var majoren  Gunnar Zackrisson (Zac). Han hade varit i USA på helikopterutbildning och studerat helikopterns användning i amerikanska armen vid Fort Rucker i Alabama. I en bifogad bilaga nedan finns en beskrivning av Zac med bl. a. lite om hans vistelse där. Som värnpliktig hjälpmek har man fortfarande en positiv bild av denna chef.

sammanstallning-artiklar-gunnar-zachrisson-hkps-1-01.pdf 

Vid starten i november 1959 fanns sex utbildade helikoperförare inklusive Zac.

Därefter den 28 april 1960 examierades 15 elever som under c:a ett års tid utbildats till helikopterförare. Dessa hade genomgått dels grundläggande utbildning med vanliga flygplan sedan utbildning på helikopter vid Marinens helikopterskola i Norrtälje samt vid HKPs i Boden.
Parallellt med utbildningen av helikopterförare har man genomfört en kurs för mekaniker med nio elever.

Jag har sammanställt dessa 6 plus 15 helikopterförare i en tabell nedan. Om felaktigheter finns eller NI har kompletteringar får Ni gärna kontakta mig så ska jag göra rättelser.

forteckning-over-helikpterforare-vid-hkps-1959-och-1960-publik.pdf

Därutöver finns nedan en tabell på utbildade flyg/Helikopterförare 1961 och 1963 vid HKPs. Här saknas uppgifter på grund av svårigheter att hitta uppgifter om födelseår för några. 

forteckning-over-flyg-o-helikopterforare-utbildade-vid-hkps-1961-och-1963-publik.pdf

I försvarets rulla avseende 1 april 1964 finns en förteckning över HKPs ledning, stab och lärare som är stationerade där. Många har sin hemvist på andra förband eller har under underofficers grad varför dessa ej finns med i rullan. I bifogad tabell framgår vilka som finns upptagna vilka också komplettrats med dödsdatum om personerna avlidit.

sammanstallning-hkps-rulla-1-april-1964-publik.pdf

Vid min tjänstgöring fanns helikoptrar typ HKP 2 Alouette II samt HKP 3 Bell 204B  samt flygplan FP 53 Dornier Do 27A-4. Tabeller avseende dessa finns på Wikepedia därutöver information flyghistoriskt forum kring dessa. Jag har för att förenkla detta gjort tre tabeller som enbart omfattar dessa tre typer och som funnits på HKPs under 1960 talet för att förenkla för intresserad. Någon sen komplettering av uppgift som jag erhållit har gjorts.

sammanstallning-over-hkp-2-stationerade-vid-hkps-1960-talet.pdf

sammanstallning-over-hkp-3-stationerade-vid-hkps-1960-talet.pdf

sammanstallning-over-fp-53-do-27-stationerade-vid-hkps-1960-talet.pdf

Sammanställning över artiklar kopplade till verksamheten på HKPs under 1960 talet.

Jag har gått igenom tidningsartiklar kopplade till HKPs från 1960 talet och framåt. Finne en hel del intressant. I borjan av -60 talet finns en del om stöd vid jägarövningar och om kopplingen till isforskningsstationen vid Tarfala samt om forskningsexpeditionen på Svalbard. Jag har sammanställt artiklar där det finns namn på personer med koppling till HKPs. Olyckor som hänt finns med. Intressant är att HKP 2 klarat sig från dödsolyckor trots omfattande flygverksamhet.

Jag upptäckte att min hjälpmek. kollega från Västerås varit med om ett haveri och skadats. Samt att Harry Jonasson som jag fick flyga med som passagerare vid en övning i Umeå varit med om ett haveri vid sin FN tjänst i Kongo. Jag minns han som en tuff flygare. Piloterna hade så fina halsdukar i olika färg. Bifogar sammanställningen nedan som uppladdningsbar fil.

sammanstallning-over-artiklar-m-anknytning-hkps-1960-tal-.pdf

Om utbildningen till hjälpmekaniker.

Som värnpliktig teknikintresserad var det en lärorik tid på HKPs i Boden. Det var en spännande verksamhet då arméflyget med helikoptrar etablerades i svenska försvaret. För att få en uppfattning om utbildningen har jag sparat en hel del dokument från denna tid. Dels en beskrivning av vad en hjälpmekaniker hade för uppgift och ansvar, dels en sammanställning över de första sidorna på de utbildningsdokument/kompendier som vi fick och använde på teorilektionerna.

Innan vi började den teoretiska utbildning på helikoptrarna hade vi först grundtjänstgöring som soldat i tre månader sedan fordonsutbildning på de flesta terränggående fordon som användes. Den praktiska tjänstgöring som hjälpmekaniker blev 3-4 månader på slutet varför det låg tre kurser inne samtidigt så det hela tiden fanns färdigutbildade hjälpmekaniker. Det var givetvis den roligaste delen då vi fick flyga en del samt var ute i fält i hela övre norrland.

/hjalpmekaniker-regler.jpg

Hela innehållet finns i bifogad fil nedan där bl. a HKPs organisation finns. På 60-talet fanns ingen digital hantering varför dokumenten har en enklare utformning.

hjalpmekaniker-beskrivning-instruktion.pdf

Här kommer en sammanställning över föstasidor på de kompendium vi skulle lära oss. OBS sista sidan är svår att läsa men den handlar om Aerodynamik och författare är arméing. Bo Gellerhed, en förstasida som saknas i filen är den om Allmänna fysikaliska egenskaper

Den fil som handlar om bränsle och smörjsystemet på HKP 2 är kanske intressant för någon att ta del av.

utbildningskompendium-forstasidor.pdf

beskrivningar-bransle-o-smorjsystem-hkp2.pdf

Del 2 Senare helikopterminnen 

Nästa helikopterflygning kom att ske 48 år senare i Kiruna april 2011 i samband med ett besök på RPS i Kiruna. En mycket trevlig återupplevelse!

Här kommer bilder från denna upplevelse som jag fotade.

/kallax-flyg.jpg

/flygtur-kiruna-2-.jpg

/flygtur-kiruna-3.jpg/flygtur-kiruna-1.jpg

/flygtur-kiruna-4.jpg

/flygtur-kiruna-5.jpg

/flygtur-kiruna-6.jpg

På denna bild kan man se isblocken som används till ishotellet.

Nästa bilder kommer från Dala Airports 50 års jubileum 2 juli 2022 där jag fotade lite bilder på de helikoptrar som medverkade där.

/hkp5-2022-romme.jpg

Hkp 5 "Pennvässaren"

/hkp6-2022-romme.jpg

Hkp 6

/hkp5-o-6-2022-romme.jpg

Hkp5 och Hkp 6

/hkp6-i-luften2022-romme.jpg

Hkp 6 i luften

/svensk-luftambulans-romme-2022.jpg

En ambulanshelikopter på plats