Min Släktforskning

Bemärkta släktingar.

Den mest kända släktingen trodde jag var månfararen Edwin Eugene Aldrin, Jr (alias Buzz) som föddes i Montclair, New Jersey den 20 januari 1930.  Men 2024 efter ca 25 år visar det sig att min forskning tagit fel på person så nu har jag tagit bort denna koppling.

Så den mest kända släkting nu är Lars-Erik Gelin som föddes i Enköping 18 maj1920. Död 25 juni 1980 i Göteborg. Svensk läkare och proffesor. Gelin var innehavaren av den första professuren i transplantationskirurgi i Sverige. År 1965 byggde han upp en transplantationsenhet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Under 1970-talet var kliniken en av de internationellt ledande vad beträffar njurtransplantation. Transplantationscentrum i Sahlgrenska är ännu det största transplantationskliniken i Sverige. I dag finns stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond som grundades 1981 vilken årligen delar ut stipendier kring forskning inom njursjukvård. Gelinstipendiet inrättades 1996 och utdelas en gång per år till sökande som avser att vistas vid någon utländsk klinik eller institution för att utveckla sin kliniska kompetens.

Lars-Eriks farfar Mjölnaren Johan Gelin född 5 augusti 1843 var bror med min farfarsfar Muraren Carl Oskar Gelin född 12 mars 1857.

lars-erik.jpg

Anton Alvar Gelin startade 1903 tillsammans med Ivar Looström den byggnadskonsultbyrå som fortfarfande finns under namnet Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB. Anton Alvar Gelin var född 1875 i Västerås. Hans farfar var mjölnaren Jonas Larsson Gelin född 1823 i Gällersta yngre bror med min farfarsfarfar Johan Larsson Gelin född 1813.

 /bild-alvar-gelin.jpg

Gustaf Gelin var järnhandlare i Skara. Idag finns grossistföretag Gelins-KGK AB i Skara som har sitt ursprung i den Järnhandel som Gustaf Gelin drev i Skara. Han flyttade in till Skara 1930. Han hade gift sig 1927 med Märta Ingeborg Andersson som var född i Skara 1903. Han var även medlem avstadsfullmäktige i Skara på 1950 talet. Gustav Gelin var född 1897 i Köping och dog i Skara 1970. Hans farfar var Hemmansägare Anders Larsson Gelin född 1828 i Gällersta även han  yngre bror med min farfarsfarfar Johan Larsson Gelin född 1813.

/gustav-gelin-skara.jpg

Karl Valentin Gehlin var järnhandlare i Linköping från 1916 fram till 1950 talet. Han skulle från 1916 drivit Eskilstunaboden men kom senare att inneha Gelins Järnaffär. Han var äldre bror med Gustaf Gelin som drev järnhandel i Skara. Se Ovan. Karl Valentin Gehlin avled i Linköping 1956. Han ändrade sin stavning från Gelin till Gehlin i slutet av 1930 talet.

/karl-gelin.jpg

 

En bildkonstnär, tecknare, konstskribent finns även i släkten. Oscar Ericson född 2 november 1889 i Västerås, död 6 oktober 1964 i Västerås. Han var gift med min pappas faster Gerda Gelin född 8 juni 1892 i Örebro, död 28 oktober 1945. Under många år var han konstanmälare i "Västmanlands Läns Tidning". Modellerade figurgrupper med religiösa motiv. Som bildkonstnär arbetade han med likartade figurkompositioner, men han har även målat landskap. Representerad: Västerås konstgalleri och i Skissernas museum i Lund.

oscar-ericsson-konstna-korr.jpg

Min farfars bror som emigrerade till Amerika.

Gustav Gelin emigrerade till USA 1904 vid 19 års ålder, år 1912 tog han upp land i Fort Rock Oregon som han senare blev ägare till. Det var efter honom min far fick namnet Gustav Gottfrid. Han arbetade sig över på båtar där han var eldare. Fort Rock finns beskriven i boken The Oregon dessert. Han arbetade på sin farm i Fort Rock från 1912. Han fick sitt landpatent (Homestead) 28 juni 1919. Numera kan man söka upp detta direkt via internet och få de detaljerade uppgifterna och även skriva ut ett certifikat över detta som presidenten i Unitid States of America  sanktionerat. Jag lägger till sökvägen i mina länkar, där kan du även finna de grannar som sökt landpatent.

Han bosatte sig senare i 512 W Jackson St. Medford Oregon.

På bilden nedan är han cowboy.

bild1.jpg

Uppgifterna är framtagna när jag  besökte  Oregon Historic Center USA 1994-11. En mängd uppgifter m.m. erhölls bl. a hans dödsattest. Damen som arbetade där besökte Fort Rock varje år och hade bakanta med vilka hon tog kontakt under tiden jag var där. Det fanns en person i livet som kände Gustav Gelin men han talade inte med någon. Upplevelsen vid besöket var mycket starka, något jag aldrig kommer att glömma.

brev-fran-gustav-gelin-1910-ver-1.pdf

brev-fran-gustav-gelin-fort-rock-1912-ver-1.pdf

letter-from-gustav-gelin-2012-fort-rock.pdf 

Nedan finns information om Gustav Gelins Homestead/landpatent.

land-patent-details.pdf ser-patent-693520.pdf  

Gustav Gelin Dödsattest som jag fick vid besöket på Oregan Historic Center 1994.

dodsattest-gustav-gelin-usa.pdf

Ett fint vykort köpte jag när jag var i Oregon och skickade kortet till min pappa Gustav Gelin som fick namnet efter sin farbror som tillbringade sitt vuxna liv där.

 /oregon-trail-korr.jpg

Sandy van Thorne / Elis Krook som utvandrade till Amerika

På släktresan till västra USA 1994 sökte jag upp ättlingar till min mormors bror Sandy van Thorne.

Jag träffade där bl. a hans son Gordon och Sandys barnbarn Terry.

Då kände jag inte till hans historia i Sverige innan han emigrerade till Amerika. Men vid min fortsatta forskning i hemma i Sverige rullades en mycket spännande historia upp som var dold i det förgångna.

Denna historia hade delvis redan visats i Sveriges Television (SVT) i ett avsnitt av Svart på Vitt med Olle Häger och Hans Villnius. Min forskning ledde sedan till en uppföljningsdokumentär av Olle Häger som visats ett antal gånger på SVT. Dokumentären hette "Som en utkastad hund".

Tyvärr avled Olle Häger den 1 november 2014. En person jag uppskattar mycket för hans insatser som författare och journalist och historiker. Utan Olle hade aldrig Elis Krook fått sin upprättelse här i Sverige. Det var han som tog mitt tips på allvar när jag kom hem från USA och då fått reda på bakgrunden till det hemska som hände i Gullruva år 1900. Vill du veta mer om historien köp den nytgivna boken "Hälsingeliv" där Olle skrivit om händelsen. http://halsingeakademi.se/2014/10/bilder-fran-signering-och-bokfest/ boken kan beställas direkt från Akademins skrivare Jonas Sima, tel. 08-80 73 73 eller e-post [email protected]. Den kostar 250 kr + porto. Intäkterna går oavkortat till Akademins stipendiefond för yngre kulturutövare i landskapet.

Här är fotot av Sandy van Thorne med sin familj i Seattle.

sandy-familj-1.jpg

Vem vet något om denna släkting i USA? Who knows something about this relative in the US?

En person som jag ej lyckats spåra upp någon information kring hans öde i USA är Kjell Erik Edin som är min morbror.

Han emigrerade till USA och använde namnet Eric van Thorne. Han fanns i Västra USA troligen Carlifornien det sista vi vet. Han var född  1908-07-16

Jag vet att han var gift i USA men de separerade och den  kvinna hade eventuellt indianbakgrund de hade en dotter.

Samma text på engelska:

One person I not been able to track down any information about his fate in the US, Kjell Erik Edin who is my uncle. He was born 1908-07-16 in Hudiksvall, Sweden
He emigrated to the US and used the name Eric van Thorne. He was in the Western USA Carlifornien probably the last we knowI know he was married in the US but they separated and the woman had any Native American background they had a daughter.

If anyone has any information to contact via my contact form.

 /kjell-edin-korr.jpg

Av en händelse fick jag se ett släktträd i Danmark där det fanns en okänd halvsyster till Kjell Edin i släktträdet. Den som upprättat släktträdet heter Allan Baktoft Jakobsen som jag fått kontakt med. Han har under 2019 gjort en intressant släktbok som bl.a innehåller släktforskning om släkten Edin. 

http://www.mindmate.dk/genealogy/

Övrigt om min släktforskning

Jag arbetar numera i släktforskningsprogrammet Min Släkt tidigare Holger 8.

Där finns min databas som omfattar cirka 3000 personer i nuläget.

Det finns dock ytterligare material som ännu ej är registrerat i databasen.

Det är ett ständigt pågående arbete med att hitta ny information om kända släktingar samt att finna nya släktingar. 

En viktig ort att starta resan i är byn Gällersta i Närke. Här finns en forngård med ett hus där förfäder på min fars sida kan ha bott.

/gallersta-gamla-garden-som-mina-anor-bott-i.jpg

 

En bra utgångspunkt är den bok som Sven Svensson skrev om EKEBY-GÄLLERSTA bygden 1970.

/omslag-bok-ekeby-gallerstabygden.jpg

Jag har använt mig av några sidor ur denna, dels den karta som finns där på sidan 6, för att visa de olika platserna där släktingarna levde. Öppna pdf-filen nedan om Ni vill kunna förstora denna. Men även utdrag om Attersta, en kvarnarnas by i Närke sid 222-228. 

 /karta-ekeby-gallersta.jpg

karta-ekeby-gallersta.pdf

 

om-attersta-kvarnar-av-sven-svensson-new.pdf

Om släktnamnet Gelin

Våran släkt på min fars sida har sitt ursprung i Gällersta socken i Närke.

Gällersta stavdes tidigare Gellersta med e istället som nu med ä. Det finns flera varianter på den skröna som berättas om hur namnet kom till. Detta var att en av förfädernarna som tog namnet tillsammans med en kamrat skulle ha passerat en åker som man sa: att en denna ser ut att "ge lin", då så sa förfadern till kamraten  att detta var ett bra namn som han vill använda.

Min uppfattning är att man använt sig av ortsnamnet Gellersta, och lagt till ändelsen "in" efter "Gell".

Den första som tog namnet enligt husförhörslängderna var Olof Larsson Gellin vilken anges med detta namn 1846 i hfl A1:20 han flyttar till Hovsta 1848. Därefter börjar syskonen att använda sig av namnet Gellin och Gelin med enkelt l. Även Gehlin förekommer senare i någon gren.

Föräldrar är

Far: Brukaren Lars Jansson född 1783-10-19 i Södra Bro Gällersta, död i Frisagården Gällersta 1860-03-08

Mor: Anna Persdotter född 1790-03-04 i Löksätter Asker, död 1834-10-18 i Attersta Gällersta. Hon avlider 44  år gammal i samband med födelsen av det elfte barnet Maria. Maria avlider redan den 1836-06-07 i mässling. 

Deras Barn är:

 1. Anna Stina Larsdotter, född 1810-06-03 i Asker. (Gift Klingberg, ej använt namnet Gelin, inga ättlingar) se nedan.
 2. Per Larsson, född 1813-07-22 i Asker. (Gift, ej använt namnet Gelin, ättlingar) se nedan.
 3. Johan Larsson Gelin, född 1815-12-23 i Gällersta. (Gift ättlingar) se nedan.
 4. Lars Larsson Gellin, född 1818-04-03 i Ekeby. (Gift inga ättlingar) se nedan.
 5. Maria Larsdotter, född 1820-07-17 i Ekeby. (Dog endast 2 år gammal)
 6. Olov Larsson Gelin, född 1823-04-18 i Gällersta. (Gift ättlingar) se nedan.
 7. Jonas Larsson Gelin, född 1823-04-18 i Gällersta. (Gift ättlingar) se nedan.
 8. Clara Larsson, född 1825-12-24 I Gällersta. (Ogift, ej använt namnet Gelin, ättlingar) se nedan.
 9. Anders Larsson Gelin, född 1828-09-11 i Gällersta. (Gift ättlingar) Se nedan.
 10. Gustav Larsson Gelin, född 1831-08-31 i Gällersta. (Gift ättlingar) Se nedan
 11. Maria Larsdotter, född 1834-10-04 i Gällersta.  (Dog endast 2 år gammal)

Presentation av personer födda efter 1943 kommer ej att ske här.

Nedan kommer ättlingarna men först ett foto på nr 3 Johan Larsson Gelin min farfarsfarfar.

 /johan-larsson-gelin-korr.jpg

Om synpunkter finns samt frågor kring efterlevande generationer går det bra att ta kontakt mig via kontaktformuläret. Givetvis kan det även finnas ofullständigheter så jag är tacksam om jag får kännedom om dessa.

Nu finns alla 10 barnen med. (Tyvärr fungerar inte numreringen när jag klistrar in men det bör gå att förstå ändå).

 1. Anna Stina Larsdotter föds som första barnet i familjen i moderns hemby Löksätter den 3 juni 1810. Hon gifter sig 26 december1845 med mjölnaren Gustaf Jönsson Klingberg från Attersta vilken är född 13 mars 1814. Gustafs far är Mjölnaren Olof Jönsson född i Kumla 1769 och hans mor är Katarina Jansdotter född 1784 i Södra Bro vilka är bosatta i Attersta. Gustaf som fjärde barnet av sex, är Mjölnare i Attersta liksom sin far fram till 1859. Gustaf och Anna Stina får inga barn och flyttar till Lindesberg 1859. Dom återfinns sedan i Danby Himmeta i Västmanlands län. Gustaf avlider där 18 oktober 1873 och Anna Stina avlider där 1895-02-01.

 2. Per Larsson som har namnet Peter vid dopet föds som andra barn i moderns hemby Löksätter i Asker den 22 juli 1813. Per Larsson gifter sig med änkan Anna Lisa Larsdotter som är född i Norrbyås 21 november 1813. Hon är gift i första giftet med Olof Olsson I Ökna Gällersta vilken avlider 20 oktober 1844, de har fyra barn tillsammans. Per och Anna Lisa gifter sig 15 augusti 1847. Han flyttar då till Ökna och blir bonde där. Tillsammans får de tre barn i sitt äktenskap. Per Axel föds 18 oktober 1847, Kristina Bernhardina föds 22 april 1850, Viktor föds 28 januari 1853. Per Larsson avlider 21 december 1875 i Ökna Gällersta. Hustrun Anna Lisa avlider den 16 maj 1884 i Ökna Gällersta som fördelsänka.

  1. Per Axel född 18 oktober 1847 anges som sjöman, och tar efternamnet Levin. Han gifter sig 2 april 1877 med Anna Sofia Nelin född i Hardemo 19 augusti 1850. Per avlider den 2 juni 1887 i Hudiksvall sannolikt av akut sjukdomstillstånd.* ( Tillägg, från Köpings Tidning onsdagen den 8 juni 1887 skickat från Anders Kjellvard) ”Skepparen P:A Levin som förde fartyget Minnet här ifrån staden har aflivit i Hudiksvall efter ett fall från masten. Levin som var en ordentlig och pålitlig och i sitt yrke duglig man efterlemnar hustru
   och flera barn
   Han är då 39 år gammal och står som skeppare och fastighetsägare i Köping. *Familjen består av hustrun samt sex barn och ytterligare ett barn väntas enligt husförhörslängden det aktuella året. Barnen är Hulda Sofia född 9 februari i Hardemo, Karl Axel Fritjof född 3 oktober 1877 i Köping, Agnes Ingeborg född 24 februari 1880 i Köping, Selma Maria född den 4 november 1881 i Köping, Karl August Bernard född 27 oktober 1882 i Köping, Blenda född 21 april 1884 i Köping död därstädes den 7 september samma år, Blenda Hildegard född 21 oktober 1885 i Köping, Viola Axelina född den 3 november 1887. Änkan Anna Sofia får ytterligare ett barn med ej angiven fader Ester Viktoria 5 juli 1890 i Köping. Hon flyttar 1902 till Västerås där hon Gifter sig år 1912 med Lars Ramström. Anna Sofia avlider den 23 juni 1925 i Västerås.

   1. Hulda Sofia Levin född 9 februari 1873 i Hardemo, gifter sig med Gustaf Albert Bengtsson född 6 februari 1864 i Fellingsbro. Hildur Sofia Elvira föds 5 januari 1890 i Köping. Hulda Sofia avlider den 13 maj 1900 i Köping.

   2. Karl Axel Fritjof Levin född 3 oktober 1877 i Köping flyttar till Stockholm anges som järnarbetare. Han avlider 5 juli 1902 genom drunkning i Västeråsfjärden och är då ogift.

   3. Agnes Ingeborg Levin född 24 februari 1880 i Köping gifter sig 3 oktober 1897 i Köping med Karl Johan Wigertz född 13 juli 1874 i Örebro. Karl Harry Osvald föds 16 februari 1898 i Köping, Vilhelm Paul Isidor föds 8 februari 1900 i Köping, Agnes Ingeborg Margareta föds 20 januari 1901 i Kopparberg (T), Gösta Arnold föds 5 januari 1904 i Björkäng (R), Elsa Linnea föds 10 augusti 1906 i Björkäng (R), Uno Reinhold föds 19 september 1909 i Björkäng (R), Nils Holger föds 25 december 1910 i Björkäng (R), Margit Viktoria föds 4 maj 1913 i Västerås, Lars Tage föds 16 juli 1915 i Västerås, Rut Ingegerd föds 1 oktober 1917 i Västerås. Karl Johan avlider 18 oktober 1928 i Västerås och Agnes Ingeborg avlider 11 augusti 1938 på samma ort som maken.

   4. Selma Maria Levin född den 4 november 1881 i Köping gifter sig 19 november 1899 med Karl Vilhelm (f Eklöf) Morgonstjerne född 27 januari 1872 i Eker (T). Karl Adolf Ragnar föds 24 mars 1900 i Västerås (U), Mary Ingeborg Dorotea föds 12 juni 1902 i Västerås, Svea Maria Sofia föds 2 januari 1909 i Västerås, Göta Dagmar Viktoria föds i Eskilstuna 24 januari 1913. Karl Vilhelm avlider 24 juni 1944 i Örebro och hustrun Selma Maria avliderden 6 april 1959 i Örebro.

   5. Karl August Bernard Levin född den 27 oktober 1882 i Köping gifter sig den 10 juni 1906 med Amanda Svensson född 15 mars 1881 i Ronneby. Karl Gustav Ragnar föds 11 mars 1907 i Solna, Karin Anna Elisabet föds den 2 november 1908. 2.1.5. Karl August Bernard avlider den 31 maj 1944 i Solna och Amanda avlider 18 april 1972 i Solna.

   6. Blenda Hildegard Levin född 21 oktober 1885 i Köping gifter sig 11 april 1903 i Västerås med Gustav Albert Karlsson född 2 maj 1879 i Norberg. Gustav Henry föds 14 augusti 1903 i Västerås, Uno Harry föds 7 juli 1905 i Västerås, Margit Blenda föds i Ludvika den 20 maj 1912 . Gustav Albert avlider 14 juli 1957 i Västerås och Blenda Hildegard avlider 26 oktober 1966 i Västerås. Gustav Henry och Uno Harry tar till sig efternamnet Kjellvard.

   7. Viola Axelina Levin född den 3 november 1887 gifter sig 1907 i Västerås med Karl Oskar Struwe född 8 november 1881i Västerås. Elsa Viola föds den 24 april 1909 i Västerås, Karl Henry Ossian föds 4 oktober 1910. Karl Oskar avlider den 27 maj 1967 i Västerås och Viola Axerlina avlider 19 december 1980 i Västerås.

  2. Kristina Bernhardina Persdotter född 22 april 1850 i Gällersta gifter sig 23 juni 1876 i Gällersta med rättaren Anders Gustaf Larsson född 21 februari 1851 i Ekeby (T) som är bosatt i Lotorps ägor Finspång Risinge (E). Deras barn, Gustaf Ivar föds 8 september 1877, Alma Bernhardina föds 22 september 1881, Axel föds den 11 november 1883, Anna Maria föds 20 oktober 1885, Elsa Elisabet föds 3 mars 1888, Ester Sofia föds 23 januari 1890, Hanna Kristina föds 24 februari 1892. Samtliga barn är födda vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E). Kristina Bernhardina avlider den 26 april 1919 vid Lotorps bruk Finspång Risinge (E). När Anders Gustaf avlider har jag ingen uppgift om men sannolikt är det efter 1943.

   1. Gustaf Ivar Larsson född 8 september 1877 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) lever ogift i Lotorp Risinge (E) där han avlider 24 september 1951.

   2. Alma Bernhardina Larsson född 22 september 1881 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) gifter sig 8 december 1912 i Risinge med Karl Otto Gotthard Frigren född 23 december 1879 i Barsebäck. Stina Maria föds 4 juni 1920 i Lotorp Risinge (E). Alma Bernhardina avlider 19 juni 1935 i Eldtomta Grödinge (AB) och Karl Otto Gotthard avlider 1 oktober 1950 i Höör (M)

   3. Axel Larsson född den 11 november 1883 född vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) gifter sig i Risinge (E) 18 maj 1918 i Risinge (E) med Gerda Matilda Charlotta Österlund född 20 september 1892 i Lotorp Risinge (E). Britta Charlotta föds 27 oktober 1918, Lars Axel Gustaf föds 12 mars 1920, Elsa Ingrid Kristina föds 4 juli 1921, Nils Axel Vilhelm föds 9 mars 1924. Samtliga barn födda i Risinge (E). Axel avlider 17 april 1960 i Dalhem Finspång Risinge (E) och Gerda Matilda Charlotta avlider 24 februari 1979 i Norrköping Östra Eneby (E).

   4. Anna Maria Larsson född 20 oktober 1885 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) gifter sig i Risinge (E) 15 april 1916 med Gustaf Adolf Ekström född 11 oktober 1880 i Kumla (T). Olov Gustav föds 25 juni 1918 (han avlider som barn 22 april 1925), Ulla Maria föds 5 juli 1920 i Lotorp Risinge (E). Gustaf Adolf avlider13 september 1953 i Finspång Risinge (E) och Anna Maria avlider 2 januari 1960 i Västerås Lundby (U).

   5. Elsa Elisabet Larsson född 3 mars 1888 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) Flyttar till Danmark Köpenhamn 22 december 1914 enl. Hfl. Vidare uppgifter om henne saknas.

   6. Ester Sofia Larsson född 23 januari 1890 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) gifter 26 november 1921 med Karl Birger Johansson född 26 november 1888 i Årstad (N). Uppgifter om eventuella barn saknas. Karl Birger avlider i Heberg Årstad (N) 2 april 1973 och Ester Sofia avlider 19 april 1982 på samma plats.

   7. Hanna Kristina född 24 februari 1892 vid Lotorps ägor Finspång Risinge (E) anges som ogift i dödboken. Han avlider 26 april 1966 i Skrea (N) Falkenbergs kommun.

  3. Viktor Persson född 28 januari 1843 i Ökna Gällersta (T) förblir ogift och stannar i Ökna där han tar över gården ca 1875 han där bor tillsammans med sin halvsyster Eva Sofia Olsdotter. Viktor avlider i Ökna Gällersta 8 juni 1925. Eva Sofia nu med efternamnet Olsson avlider 26 juli 1927 i Axberg. Eva Sofia har två barn Johan född 13 oktober 1859 i Ökna Gällersta vilken tar namnet Levin, samt Albert född 28 juni 1862 i Ökna Gällersta han har namnet Olsson. Såväl Johan som Albert förblir ogifta. Johan avlider 1 mars 1945 och Albert 14 oktober 1953 båda på ålderdomshemmet i Gällersta.

 3. Johan Larsson Gelin föds i Attersta Gällersta (T) den 27 december 1815. Johan Larsson flyttar till Lillkyrka (T) där han gifter sig 16 juli 1843 med Johanna Adolfina Bergman född 26 mars 1821 i Örebro (T). Johannas mor är smedsänkan Gustava Lovisa Aberg, Bergmark, Bergman född 2 augusti 1785 i Almby (T). Fader finns ingen angiven i födelsebok. Men det finns vissa omständigheter i samband med födelsen samt berättelser i släkten kring faderskapet som styrker att denne bör ha varit en mycket betydande person vid den tiden. Lars Johan föds den 15 augusti 1843 i Lillkyrka (T), Johanna Gustava föds 16 april 1846 i Krämplinge Götlunda (U), Eva Lovisa föds 9 maj 1848 i Krämplinge Götlunda (U) men avlider åtta månader efter födseln 17 januari 1849, Klara Augusta föds 12 augusti 1850 i Aspa Örebro (T) men avlider 7 månader efter födseln 17 mars 1851, Augusta Adolfina föds 2 september 1853 i Aspa Örebro (T), Karl Oskar föds 12 mars 1857 i Aspa Örebro (T), Emma Karolina föds 17 april 1860 i Örebro (Norr 83,84) (T), August Emanuel föds 24 september 1863 i Örebro (T). Johanna Adolfina avlider 23 juni 1868 i Örebro (T), Och Johan avlider 7 juli 1899 i Örebro (T).

  1. Lars Johan Gelin född den 15 augusti 1843 i Lillkyrka (T) och mjölnare gifter sig 29 oktober 1876 i Arboga stad (U) med Hilma Eugenia Gustafsson född 10 januari 1853 i Götlunda (U). De flyttar först till Björkäng Ljusnarsberg (T) där föds Hilma Charlotta 27 juli 1877 som avlider 3 år gammal 17 september 1880 i Kimstad Gistad (E) dit familjen flyttat. Johan Georg föds 21 juli 1882 i Kvarnen Kumla Gistad (E), Eugenia Helena föds 23 december 1887 i Kimstad (E) (familjen bor kvar i Kumla Gistad). Familjen flyttar till Örebro 1903. Lars Johan avlider 16 november 1904 i Stora Rosenå Örebro (T) och Hilma Eugenia avlider 11 januari 1935 i Liden Säter (R).

   1. Johan Georg Gelin född 21 juli 1882 Kumla Gistad (E) gifter sig 29 december 1917 i Enköping med lärarinnan Agda Elvira Alexqandrina von Garrels född 10 mars 1887 i Råneå (BD). Sigrid Elisabet Eugenia föds 14 november 1918, Lars-Erik Fredrik föds 18 maj 1920 i Enköping (C). Han finns som känd läkare/släkting i början på sidan. Johan Georg avlider 15 november 1958 i Enköping (C) och Agda Elvira Alexqandrina avlider 24 oktober 1961 i Enköping.

   2. Eugenia Helena född 23 december 1887 i Kimstad (E) gifter sig 13 juni 1921med fanjunkaren Erik Lorentz Lindblad född 21 januari 1880 i Frinnaryd (F). Dom är bosatta i Liden Säters fm flyttar till Lilla Lyckås Skärstad (F). Inga barn funna. Erik Lorentz Lindblad avlider 11 april 1945 i Lilla Lyckås Skärstad (F) och Eugenia Helena avlider 16 september 1952 i Ljungarum (F).

  2. Johanna Gustava Gelin född 16 april 1846 i Krämplinge Götlunda (U), inleder förhållande med urmakaren Adolf Fredrik Eriksson född 29 december 1839 i Alingsås Stadsförsamling (P). Johanna Fredrika föds 12 september 1871 i Örebro (T), Karl Adolf föds 17 november 1873 i Västerås (U), David Vilhelm föds 23 december 1875 men avlider fem år gammal i 1880 i Västerås (U), Maria Helena föds 28 december 1882 i Västerås (U), Oskar Fredrik föds 2 november 1889 i Västerås (U).Giftemål sker den 31 december 1875 i Västerås Domkyrkoförs. Adolf Fredrik avlider 30 november 1918 i Västerås och Johanna Gustava avlider 2 februari 1929 i Västerås (U).

   1. Johanna Fredrika Eriksson född 12 september 1871 i Örebro (T) är ogift och avlider 6 januari 1929 i Västerås (U).

   2. Karl Adolf Eriksson född 17 november 1873 i Västerås (U) gifter sig med Ida Sofia Carlsson född 21 mars 1875 i Västerås. Nils Gösta föds 28 oktober 1902 i Västerås (U), Georg Henry föds 28 april 1905 i Västerås (U). Ida Sofia har en son Karl Axel född 3 augusti 1896 med annan far innan äktenskapet.

   3. Maria Helena Eriksson född 28 december 1882 i Västerås (U) gifter sig 9 november 1913 i Västerås (U) med Karl Johan Fredrik Lundqvist född 26 september 1874 i Stockholm Klara (AB). Astrid Helena Margareta föds 21 mars 1917 i Stockholm Klara (AB). Karl Johan Fredrik avlider 26 oktober 1948 i Stockholm Klara (AB) och Maria Helena avlider 29 december 1959 i Stockholm Adolf Fredrik (AB).

   4. Oskar Fredrik Eriksson född 2 november 1889 i Västerås (U) gifter sig 1923 med kusinen Gerda Linnea Gelin född 8 juni 1892 i Örebro (T). Han finns presenterad tidigare på sidan. som De har inga barn. Gerda Linnea avlider 28 oktober 1945 i Västerås och Oskar Fredrik avlider 6 oktober 1964 i Västerås.

  3. Augusta Adolfina Gelin född 2 september 1853 i Aspa Örebro (T) gifter sig 10 april 1880 i Örebro (T) med skomakaren Gustaf Sigfrid Sundberg född 15 februari 1853 i Mosjö (T). Gustaf föds 3 december 1880 i Örebro (T) men avlider 1 år gammal 27 maj 1882 i Fredrikelund Örebro (T), Gustav Adolf föds 23 augusti 1882 i Fredrikelund Örebro (T), Karl Oskar föds 9 augusti 1884 i Fredrikelund Örebro (T) men avlider ca 1 år gammal 29 oktober 1885 på födelseorten, Hulda Augusta föds 25 maj 1886 i Fredrikelund Örebro (T), Emanuel föds 3 oktober 1888 i Fredrikelund Örebro (T), Elsa Sofia föds 2 november 1890 i Fredrikelund Örebro (T) han avlider som barn 12 år gammal 30 april 1902 i Örebro (T), Eva Maria föds 14 december 1892 i Fredrikelund Örebro (T) men avlider 1 år gammal 16 april 1894 i Fredrikelund Örebro. Gustaf Sigfrid avlider 13 mars 1899 i Fredrikelund Örebro (T) och Augusta Adolfina avlider 2 november 1900 i Fredrikelund Örebro (T).

   1. Gustav Adolf Sundberg född 23 augusti 1882 i Fredrikelund Örebro (T) är ogift och avlider 7 juli 1942 i Almby Örebro (T).

   2. Hulda Augusta Sundberg född 25 maj 1886 i Fredrikelund Örebro (T) är ogift och avlider 23 maj 1925 i Örebro (T)

   3. Emanuel Sundberg född 3 oktober 1888 i Fredrikelund Örebro (T) är ogift och avlider 1 januari 1916 i Fröviberg Näsby (T).

  4. Karl Oskar Gelin född 12 mars 1857 i Aspa Örebro (T) gifter sig 20 januari 1879 i Örebro med Hilda Karolina Julin född 11 augusti 1859 i Skeppsta Örebro Täby (T). Karl Erik föds den 13 mars 1879 i Örebro (T), Oskar Johan föds 18 december 1881 i Örebro (T), Hilda Amalia föds 20 april 1883 i Örebro (T), Maria Karolina föds 18 februari 1885 men avlider två år 18 november 1888 i Örebro St Rosenå Örebro (T), Gustav Gottfrid föds 23 januari 1887 i Örebro (T), Anna Maria föds 25 december 1888 i Örebro (T), Ernst Valdemar föds 16 oktober 1890 i Örebro (T), Gerda Linnea föds 8 juni 1892 i Örebro (T), Lilly Ingeborg föds 15 januari 1894 i Örebro (T), Hulda Josefina föds 1 december 1895 i Oskarshamn Örebro (T) hon avlider ett år gammal 18 april 1897 på Lillågatan 12 i Örebro (T), Svea Linnea föds den 16 september 1897 i Örebro (T), Elsa Beata föds 16 oktober 1899 i Örebro (T), Nanna Sofia föds 5 april 1903 i Örebro (T). Hilda Karolina* avlider 15 december 1921 i Örebro (T) och Karl Oskar avlider 15 december 1938 i Örebro (T). * Hilda Karolina är ur min synpunkt en "ängel" till kvinna som jag ska ägna mer tid att skriva om senare. Hur kunde hon klara det hon gjorde kan man undra.

   1. Karl Erik Gelin född den 13 mars 1879 i Örebro (T) är far till barn med Johanna Viktoria Olsson född 9 september 1871 i Köping (U). Giftemål sker efter barnens födelse. Hulda Maria Erika föds 22 januari 1901 i Stockholm Maria Magdalena (AB), Signe Margareta föds i Stockholm Maria Magdalena (AB) 23 augusti 1905, Knut Erik Harry föds 30 juli 1907 i Stockholm Maria Magdalena (AB). Johanna Viktoria avlider 26 februari 1938 i Stockholm Högalid (AB) och Karl Erik avlider 30 oktober 1944.

   2. Oskar Johan Gelin född den 18 december 1881 i Örebro (T) är trolovad med Berta Adolfina Eugenia Svensson född 29 mars 1885 i Stockholm Adolf Fredrik (AB). Dorotea Margareta föds 7 april 1910 i Stockholm Klara (AB), Gustav Gottfrid* föds 31 juli 1912 i Stockholm Kungsholms (AB). * Min far. Förhållandet upphör efter 1912 och Berta Adolfina Eugenia gifter sig senare med slöjdläraren Bror Axel Jakob Jakobsson född 22 juli 1864 i Stockholm Hedvig Eleonora (AB). Berta Adolfina Eugenia avlider 12 mars 1955 i Stockholm Engelbrekt (AB). Oskar Johan avlider 6 april 1958 i Stockholm (AB) Enskede.

   3. Hilda Amalia Gelin* född 20 april 1883 i Örebro (T) är ogift bosätter sig Stockholm, inga barn. Hilda Amalia avlider 5 januari 1964 i Stockholm Vantör (AB). *"Faster Malin som vi kallade henne är en annan ängel till kvinna som vår familj har mycket att tacka för mycket."

   4. Gustav Gottfrid Gelin född 23 januari 1887 i Örebro (T) utvandrar till Amerika Oregon Fort Rock och får landpatent där 28 juni 1919. Han är ogift och dör på sjukhus 19 mars 1942 i Portland Oregon USA.

   5. Anna Maria Gelin född 25 december 1888 i Örebro (T) gifter sig 8 februari 1913 med verkmästaren Lars Erik Almqvist född 12 september 1879 i Kumla (T). Före äktenskapet föds Nils-Erik 30 oktober 1910 i Kalmar (G). Anna Maj föds 27 maj 1913 i Örebro (T), Birgit Gunborg föds 7 augusti 1921 i Örebro (T). Lars Erik avlider 7 november 1946 och Anna Maria avlider 11 november 1976 i Örebro Nikolai (T)

   6. Ernst Valdemar Gelin född 16 oktober 1890 i Örebro (T) är ogift och avlider 5 januari 1916 i Örebro.

   7. Gerda Linnea Gelin född 8 juni 1892 i Örebro (T) gifter sig 1923 med kusinen ingenjören Oskar Fredrik Eriksson född 2 november 1889 i Västerås. De har inga barn. Gerda Linnea avlider 28 oktober 1945 i Västerås och Oskar Fredrik avlider 6 oktober 1964 i Västerås.

   8. Lilly Ingeborg Gelin född 15 januari 1894 i Örebro (T) är ogift och bosatt i Örebro. Lilly Ingeborg avlider 7 juni 1977 i Örebro Olaus Petri (T).

   9. Svea Linnea Gelin* född den 16 september 1897 i Örebro (T) gifter sig 28 november 1931 med poliskonstapeln Axel Herbert Skog född 16 mars 1898 i Rök (E). De har inga barn. Axel Herbert avlider 22 februari 1967 i Örebro Längbro (T) och Svea Linnea avlider 10 februari 1971 i Örebro Nikolai (T). * Faster Svea är en annan ängel till kvinna som jag har att tacka för mycket."

   10. Elsa Beata Gelin född 16 oktober 1899 i Örebro (T) gifter sig 31 oktober 1926 med gjutmästare Karl Albert Ragnar Jansson född 23 januari 1901 i Åker (D). De har inga barn. Karl Albert Ragnar avlider 22 januari 1949 i Spånga (AB) och Elsa Beata avlider 19 juni 1963 i Stockholm Vantör (AB).

   11. Nanna Sofia Gelin född 5 april 1903 i Örebro (T) föder 25 april 1929 Sten Stellan i Örebro (T), far är Karl Stellan Öholm född 9 juli 1902 i Norrbyås (T). Nanna Sofia gifter sig med Nilsson. De har inga barn. Hon skiljer sig 28 februari 1955. Nanna Sofia avlider 13 april 1966 i Kista Stockholm Högalid (AB).

  5. Emma Karolina Gelin född 17 april 1860 i Örebro (Norr 83,84) (T), gifter sig med Karl Ludvig Leonard Sköldqvist född 14 september 1863 i Örebro (T). Emma Maria Linnea föds 5 juli 1889 i Örebro Längbro (T), Olga Karolina föds 7 september 1891 i Karlsborg Örebro Nikolai (T), Gerda Elisabet föds22 februari 1984 i Alfridsborg Örebro Nikolai (T), Emmy Lovisa föds 11 januari 1896 i Villan/Karlsgatan Örebro Nikolai (T) hon avlider 4 år gammal 2 juli 1901, Märta Matilda föds 20 maj 1898 i Örebro (T), Emmy Kristina föds 15 juni 1901 i Örebro (T) hon avlider 14 år gammal i Örebro 15 juni 1915. Familjen flyttar till Västerås 1904. Karl Ludvig Leonard avlider 23 oktober 1910 i Västerås Lustigkulla (U). Familjen återvänder efter faderns död till Örebro 1911 och Emma Karolina avlider 8 november 1938 i Örebro Norra Sofiagatan Olaus Petri (T).

   1. Emma Maria Linnea Sköldqvist född 5 juli 1889 i Örebro Längbro (T) är ogift och avlider 13 mars 1931 i Örebro stad Olaus Petri (T).

   2. Olga Karolina Sköldqvist född 7 september 1891 i Karlsborg Örebro Nikolai (T), gifter sig 26 december 1917 i Örebro Olaus Petri med Herigar Hogenskild Hallström född 19 april 1892 i Västerås. Märta Maj-Britt Karolina föds 2 december 1919 i Västerås (U). Olga Karolina avlider 4 november 1924 i Örebro Hovsta (T) och Herigar Hogenskild avlider den 2 februari 1963 i Västerås (U).

   3. Gerda Elisabet Sköldqvist född 22 februari 1984 i Alfridsborg Örebro Nikolai (T), är ogift kexfabriksarbetare och avlider 5 september 1981 Örebro stad (T).

   4. Märta Matilda Sköldqvist född 20 maj 1898 i Örebro (T), är ogift kexfabriksarbetare och avlider den 24 februari 1977 i Örebro stad(T).

  6. August Emanuel Gelin född 24 september 1863 i Örebro (T) finns uppgifter på att han kom till arbetshuset i Örebro 1970 där han även finns registrerad i befolkningsregistret år 1880 som icke närvarande vid inskrivning. Han flyttar 1881 till sin bror Lars Johan i Gistad där han arbetar i kvarnen. I november 1882 flyttar han till Norrköping kvarteret God Vän och arbetar på Kjellgren och Ringdals Ångkvarn, den 9  april 1883 avlider han då han massakeras i en arbetsplatsolycka i kvarnen. Om du klickar på denna text så kommer du till en undersida där information finns om denna olycka, och kvarnar och mjölnare i Giostad mm.

 4. Lars Larsson Gellin föds i Björka Ekeby 3 april 1818, han är i vuxen ålder mjölnare i Attersta, Frisagården och gifter sig 26 maj 1850 med sin kusin Maria Charlotta Jansdotter född 28 maj 1820 vid Krutbruket i Mosjö. De har inga barn. Lars Gelin påstås vara en märklig man som kunde förvända synen på folk. Om det kan man läsa i boken Ekeby-Gällerstabygden. De flyttar 1852 till Mosjö krutbruket där de bor livet ut. Lars avlider 23 april 1886 i Mosjö Krutbruket och Maria Charlotta avlider 15 januari 1894 i Mosjö.

 5. Olof Larsson Gelin föds som tvilling 18 april 1823 i Attersta Gällersta. Olof är den förste som finns noterad i släkten med namnet Gelin som han nämns med i Hfl Gällersta 1846. Han gifter sig i Örebro 19 maj 1850 med mjölnardottern Viktoria Briath född 22 mars 1818 i Ekendal Örebro Nikolai (T). Viktoria har en son före äktenskapet med okänd, Johan Fredrik född 11 juli 1844, vilken tar efternamnet Gelin. Då jag inte känner till faderskapet redovisar jag inga ättlingar efter honom. Matilda Fredrika föds 3 december 1850 i Örebro Nikolai (T), Olof Viktor föds 21 oktober 1855 i Örebro Nikolai (T). Viktoria avlider 23 april 1861 i Örebro Nikolai (T). Olof gifter om sig 15 juni 1862 med Margareta Sofia Jansdotter född 14 september 1834 i Rytterne (U). Hon har tre barn från tidigare äktenskap med rättaren Erik Österberg, Hedvig Sofia född 20 februari 1854 i Lindesbergs Landsförsamling (T), Augusta Matilda född 7 oktober 1855 i Lindesbergs Landsförsamling (T), Lovisa Josefina född 30 december 1857. Emilia Charlotta föds 19 april 1863 i Örebro Nikolai (T), Maria Albertina föds 12 april 1866 i Arboga Stadsförsamling (U). Olof är då skomakare och gårdsägare i Arboga. Olof avlider 4 februari 1906 i Arboga (U) och Margareta Sofia avlider 5 oktober 1907 i Arboga (U).

  1. Matilda Fredrika Gelin född 3 december 1850 i Örebro Nikolai (T) gifter i Arboga (U) 28 april 1872 med Anders Jansson född 1842 i Ödeby (T). Augusta Viktoria föds 4 december 1878 i Arboga (U). Matilda Fredrika avlider 23 april 1930 i Arboga och Anders avlider 5 oktober 1935 i Västerås.

   1. Augusta Viktoria Jansson född 4 december 1878 i Arboga (U) gifter sig 11 mars 1906 i Västerås med Karl Robert Berglind född 7 juni 1874 i Fellingsbro (T). Sigrid Viktoria föds 2 december 1906 i Västerås (U). Karl Robert avlider 5 oktober 1946 i Västerås och Augusta Viktoria avlider 4 december 1949 i Västerås.

  2. Olof Viktor Gelin född 21 oktober 1855 i Örebro Nikolai (T). Han är skomakare och bosatt i Stockholm som vuxen och gifter sig 26 december 1886 med Ida Albertina Johansson född 24 juli 1854 i Habo (F). Elsa Albertina föds 29 november 1887 på Kungsholmen Stockholm (AB), Vanja Regina föds 7 september 1889 på Kungsholmen i Stockholm (AB) och Nils Olov föds 7 mars 1892 på Kungsholmen Stockholm (AB). Ida Albertina avlider 7 juni 1925 på Fleminggatan Stockholm Sankt Göran (AB) och Olov Viktor avlider 5 maj 1942 på Hantverkargatan Stockholm Sankt Göran (AB).

   1. Elsa Albertina Gelin född 29 november 1887 på Kungsholmen Stockholm (AB) är ogift och avlider 28 september 1970 på Hantverkargatan i Stockholm Sankt Göran (AB).

   2. Vanja Regina Gelin född 7 september 1889 på Kungsholmen i Stockholm (AB) är ogift och avlider 18 oktober 1957 på Hantverkargatan i Stockholm Sankt Göran (AB).

   3. Nils Olov Gelin född 7 mars 1892 på Kungsholmen Stockholm (AB) har relation med Ebba Augusta Carlberg född 12 juni 1900 i Vassunda (C). (Gösta Olof ändras senare till) Nils Gösta föds som tvilling 25 september 1920 i Börje attest Vassunda (C) och Sonja Augusta tvillingsyster föds 25 september 1920 i Börje attest Vassunda (C). John Ingvar Olof föds 10 april 1925 i Sandtorp Odensvi (U). Äktenskap den 28 augusti 1925 i Odensvi. Ebba Sif Ejvor föds 19 september1931 i Sandtorp Odensvi (U), Inger Gudrun Elisabet föds 23 februari 1937 i Sandtorp Odensvi (U). Äktenskapet med Ebba Augusta upplöses 5 april 1939. Nytt äktenskap 29 september 1941 med Syster Ingegerd Maria Schönström född 7 november 1901 i Ytterlännäs (Y). Nils Olov avlider 1 juni 1963 i Stockholm Essinge (AB) och Syster Ingegerd Maria avlider 16 november 1994 i Uppsala (C). Ebba Augusta avlider 11 juni 1979 i Köping (U).

  3. Emilia Charlotta Gelin född 19 april 1863 i Örebro Nikolai (T) har relation med handlande Ludvig Bernhard Strömberg född 16 april 1860 i Arboga (U). Maria Sofia föds 28 januari 1889 i Arboga (U). Äktenskap 3 mars 1889. Märta Margareta föds 10 april 1890 I Arboga (U), Sven Ludvig föds 4 juni 1892 i Arboga (U), Sigrid Charlotta föds 10 mars 1895 i Arboga (U) och Nils Gustav föds 22 februari 1898 i Arboga (U), Elsa Matilda föds 27 oktober 1901 i Arboga (U). Emilia Charlotta avlider 12 juli 1937 i Arboga (U) och Ludvig Bernhard avlider 13 september 1939 i Arboga (U).

   1. Maria Sofia Strömberg född 28 januari 1889 i Arboga (U) gifter sig 26 september 1911 med sergeant Johan Adolf Nyberg född 6 oktober 1878 i Nyed (S). Nils Adolf föds 5 mars 1913 i Längbro Örebro (T), och Ingrid Maria föds 21 maj 1915 i Längbro Örebro (T). Maria Sofia avlider 15 juni 1956 i Örebro och Johan Adolf avlider 29 september 1958.

   2. Märta Margareta Strömberg född 10 april 1890 I Arboga avlider som ogift 29 december 1983 i Arboga (U).

   3. Sven Ludvig Strömberg född 4 juni 1892 i Arboga (U) gifter 1 augusti 1915 i Arboga med Elisif Matilda Malvina Alva Öllegård Dahlström född 24 november 1894 i Filipstad. Stina föds 12 mars 1916 i Arboga Stadsförsamling (U), Karin föds 20 mars 1918 i Arboga Stadsförsamling (U), Sven Olof föds 10 augusti 1921 i Askersund (T). Sven Ludvig är tandläkare och flyttar till Stockholm. Den 1 mars 1937 skiljer han sig från Elisif Matilda Malvina Alva Öllegård. Han gifter sig 2:a gången 5 mars 1938 med Nanna Maria Wilhelmina Dahlström född 19 oktober 1900 i Stockholm Storkyrkoförsamlingen (AB). Sven Ludvig avlider 20 april 1971 i Motala (E) Nanna Maria Wilhelmina avlider 23 oktober 1987 i Motala (E).

   4. Sigrid Charlotta Strömberg född 10 mars 1895 i Arboga (U) gifter sig 30 september 1917 med Adolf Gunnar Lindborg född 22 juli 1877 i Viby (E). Adolf Gunnar var änkeman då hans tidigare hustru Linda Teresia Karlsson född 20 maj 1875 i Mjölby avlidit 23 juli 1915 i Askersund (T). De hade då tre gemensamma barn Eva Margareta född 27 oktober 1905 i Linköping (E), Karl Erik Gunnar född 30 augusti 1908 i Askersund (T) och Adolf Folke född 9 oktober 1911 i Askersund (T). Ulla Birgitta föds 6 april 1919 i Askersund (T), Sigrid Anne-Marie föds 27 april 1923 i Askersund (T), Lars Gunnar föds 3 juli 1928 i Askersund (T). Adolf Gunnar avlider 19 augusti 1953 i Askersund (T) och Sigrid Charlotta avlider 9 april 1985 i Askersund (T).

   5. Nils Gustav Strömberg född 22 februari 1898 i Arboga (U) gifter sig 22 juli 1944 med Anna Sonja Alice Olsson född 33 januari 1906 I Alster (S). Ingen kännedom om barn. Nils Gustav avlider 4 september 1964 i Arboga (U) och Anna Sonja Alice avlider 3 november 1982 i Arboga (U).

   6. Elsa Matilda Strömberg född 27 oktober 1901 i Arboga (U) anges som ogift och avlider 18 mars 1983 i Askersund (T).

  4. Maria Albertina Gelin född 12 april 1866 i Arboga Stadsförsamling (U). Hon utvandrar till Nordamerika 1 augusti 1885 enligt Husförhörslängd i Arboga. Hon återvänder 1893 med efternamnet Grönqvist, enligt FoB 1900 finns hon i Hedvig Eleonora i Stockholm som änka med en son med namnet Ture född 1890. Därefter inga uppgifter.

 6. Jonas Larsson Gelin föds som tvilling 18 april 1823 i Attersta Gällersta. Även han blir Mjölnare. Han gifter sig 24 september 1948 med mjölnardottern Kristina Katarina (Stina Kajsa) Stenström född 24 november 1820 i Gällersta (T). Augusta Johanna föds 14 december 1848 i Hovsta (T), Johan August föds 13 februari 1850 i Hovsta (T) och Karl Axel föds 7 oktober 1856 i Nora (T). Familjen flyttar men bosätter sig slutligen i Askersund (T). Kristina Katarina avlider 18 november 1894 i Askersund stadsförsamling (T) och Jonas avlider 28 mars 1899 i Askersund stadsförsamling.

  1. Augusta Johanna Gelin född 14 december 1848 i Hovsta (T) utbildar sig till barnmorska, hon gifter sig 10 oktober 1886 i Askersund med urmakaren Per Ludvig Strömberg född 8 mars 1862 i Kyrkefala (R). Per Ludvig avlider 6 mars 1888 i Askersund (T). Filemon Petrus föds 28 maj 1888 i Askersund (T) endast några månader efter faderns död. Augusta Johanna avlider 10 januari 1930 i Askersund stadsförsamling. Sannolikt har hon förlöst ett stort antal barn när hon verkat som barnmorska under många år i Askersund.

   1. Filemon Petrus Strömberg född 28 maj 1888 i Askersund (T) är ogift han anges som typograf och resepredikant, under en kortare period finns han i Stockholm men återvänder till Askersund. Har ingen kännedom om några barn. Han avlider 24 maj 1932 i Askersund (T).

  2. Johan August Gelin född 13 februari 1850 i Hovsta (T) gifter sig 1 september 1872 i Arboga (U) med Anna Kristina Jonsson född 26 mars 1845 i Kungsör Kung Karl (U). Anna Augusta föds 3 september 1872 i Arboga (U), Anton Alvar föds 21 juni 1875 i Västerås (U) och Aqvilina Amelia föds 21 mars 1878 i Västerås (U). Familjen bosätter sig därefter i Stockholm. Johan August är vagnmästare där. Anna Kristina avlider 7 december 1903 i Stockholm Kungsholmen (AB). Johan August avlider 24 april 1927 i Lilla Stämsvik Övergran (C).

   1. Anna Augusta Gelin född 3 september 1872 i Arboga (U) är modist gifter sig med gasverkskontrollören Josef Verner Nissar (Nilsson) född 19 mars 1877 i Vikingstad (E). Anna Margit föds 21 januari 1907 på Kungsholmen i Stockholm (B), Märta Augusta föds 17 juli 1911 på Kungsholmen Stockholm (AB) och Vera Kristina föds 18 april 1913 på Kungsholmen i Stockholm (AB). Anna Augusta avlider 12 januari 1955 på Linnegatan i Stockholm Oscar (AB) och Josef Verner avlider 30 mars 1960 på samma plats.

   2. Anton Alvar Gelin född 21 juni 1875 i Västerås (U) utbildar sig till ingenjör och arbetar på olika företag innan han 1903 startar en konstruktionsbyrå med ingenjören Ivar Looström. Finns nämnd som känd släkting i början på sidan. Han gifter sig 28 juni 1906 med Ebba Augusta Magnusson född 29 januari 1877 i Stockholm Klara (AB). De har inga barn. Ebba Augusta avlider 8 april 1953 på Lidingö (AB) och Anton Alvar avlider 15 december 1956 på Lidingö (AB).

   3. Aqvilina Amelia Gelin född 21 mars 1878 i Västerås (U) gifter sig med kontrollören Mauritz Fritiof Valdemar Randahl (Andersson) född 11 maj 1880 på Othem Gotland (I). Karin föds den 24 augusti 1908 i Stockholm Matteus (AB) och Eva Amalia föds 2 juli 1911 i Stockholm Matteus (U). Aqvilina Amelia avlider i slutet på januari 1918. Mauritz Fritiof Valdemar gifter om sig med Alfhild Elisabet Cedergren född 4 januari 1895 i Vänge Gotland (I). Fritiof Valdemar avlider 7 oktober 1935.

  3. Karl Axel Gelin född 7 oktober 1856 i Nora (T) utflyttar från Askersund till Stockholm 1876 är lokeldare flyttar därifrån 1880 till Nordamerika. Inga fortsatta uppgifter finns för närvarande om hans fortsatta öden.

 7. Klara Lovisa Larsson född 24 december i Gällersta (T) flyttar till Björka (T) Ekeby som piga, Sofia föds 21 december 1854 i Björka Ekeby. (Någon far är inte angiven men Anders Gustav Andersson född 15 maj 1834 i Ekeby (T) är en tänkbar far). Klara Lovisa avlider 27 september 1858 i Björka Ekeby (T).

  1. Sofia Anderdotter född 21 december 1854 i Björka Ekeby blir fosterdotter hor torparen Erik Ersson i Björka Ekeby. Hon gifter sig 7 juni 1895 med husaren nr 73 Anders Gustaf Uhr född 7 maj 1852 i Stora Mellösa (T). Anders Gustaf är änkeman och var tidigare gift med Britta Stina Olsdotter född 24 september 1846 i Stora Mellösa (T). I detta gifte föddes 5 barn var ett dog i tidig ålder. Klas Algot föds 10 februari 1897 i Sköllersta (T). Anders Gustaf avlider 20 april 1920 i Övre Skruke Sköllersta (T) och Sofia avlider 24 december 1928 i Övre Skruke Sköllersta (T).

   1. Klas Algot Uhr född 10 februari 1897 i Sköllersta (T) är ogift, bosatt i Sköllersta och avlider där 6 september 1966.

 8. Anders Larsson Gellin född 11 september 1828 i Gällersta (T). Anders som är mjölnare gifter sig 8 mars 1857 i Lindesberg med Maria Susanna Ersdotter född 11 augusti 1832 i Arboga landsförsamling (T). Karl Alfred föds 12 januari 1858 i Lindesberg (T), Maria Lovisa föds 7 juli 1860 i Lindesberg (T), Augusta föds 13 november 1860 i Lindesberg (T), Emma Charlotta föds 11 januari 1866 i Nedre Kårsta Hovsta (T), Gustav föds 7 januari 1869 i Nedre Kårsta Hovsta (T), Matilda föds 30 december 1870 i Nedre Kårsta Hovsta (T) och Johan föds den 25 augusti 1875 i Nedre Kårsta Hovsta (T). Anders är egen brukare från 12 november 1863 i Nedre Kårsta Hovsta. Anders avlider där 12 februari 1895, Maria Susanna avlider 26 februari 1905 hos dotter i Brunsjöberg Axberg men begravs i Hovsta (T).

  1. Karl Alfred Gelin född 12 januari 1858 i Lindesberg (T) gifter sig 21 april 1885 med Kristina Maria Jansson född 4 september 1863 i Lindesberg (T). Karl Valentin föds 14 februari 1886 i Björskog (U), Gustav föds 20 juni 1897 i Köping (U). Karl Alfred är åkare i Köping, Kristina Maria avlider 1 oktober 1913 i Köping (U). Karl Alfred gifterom sig andra giftet 23 december 1920 i Köping med änkan Albertina Karolina Eriksson gift Holmer född 24 april 1869 i Björskog (U). Karl Alfred avlider 9 maj 1924 i Köping (U), Albertina Karolina avlider 12 november 1935 i Köping (U).

   1. Karl Valentin Gelin född 14 februari 1886 i Björskog (U) flyttar till Linköping och driver järnhandel, han startar Eskilstunaboden där 1915. Han gifter sig 14 februari 1936 i Linköping med Hulda Charlotta Johansson född 7 april 1891 i Linköping (E). Inga barn. Karl Valentin avlider 23 oktober 1956 i Linköping (E) och Hulda Charlotta avlider 1 september 1978 i Linköping.

   2. Gustaf Gelin född 20 juni 1897 i Köping (U) börjar 1912 praktisera inom järnvaru-branschen och åker bl. a till Amerika 1918 för att lära sig mer, han kommer tillbaka 1922 och har olika arbeten. 1930 tar han över en järnhandel i Skara och startar en importfirma. Finns nämnd som känd släkting i början på sidan. Han gifter sig 20 juni 1927 i Skara (R) med Märta Ingeborg Andersson född 2 september 1903 i Skara (R). Kerstin Maria föds 13 augusti 1930 i Skara (R) och Märta Margareta föds 25 juni 1935 i Skara (R). Märta Ingeborg avlider 4 juni 1958 i Skara (R) och Gustaf avlider 29 augusti 1970.

  2. Maria Lovisa Gellin född 7 juli 1860 i Lindesberg (T) avlider som barn 16 år gammal 20 januari 1877 i Nedre Kårsta Hovsta (T).

  3. Augusta Gelin född 13 november 1860 i Lindesberg (T), gifter sig 1 april 1897 med Karl August Andersson född 5 februari 1860 i Axberg (T). Hon blir då bosatt i Brunsjötorp i Axberg. Gottfrid föds 23 februari 1998 i Brunsjötorp Axberg (T) och avlider 8 september samma år, Karl Elis föds 31 oktober 1900 i Brunsjötorp Axberg (T) och avlider 1 år gammal 4 november 1901, Edvin Julius föds 4 februari 1903 i Brunsjötorp Axberg (T). Karl August avlider 29 juli 1936 i Brunsjötorp Axberg (T) och Augusta avlider 2 september 1944 i Norra Dalta Axberg (T).

   1. Edvin Julius Andersson född 4 februari 1903 i Brunsjötorp Axberg (T)gifter sig med Hildur Linnea Persson född 20 januari 1904 i Axberg (T). Torsten Olof föds 17 april 1934 i Brunsjötorp Axberg (T), Thord Göran föds 15 januari 1939 i Brunsjötorp Axberg (T) och Anita Irene Margareta föds 29 mars 1943 i Dylta Axberg (T).

  4. Emma Charlotta Gellin född 11 januari 1866 i Nedre Kårsta Hovsta (T) gifter sig med Karl Gustaf Andersson född 14 mars 1861 i Björskog (U). Gösta föds 1895-03-10 i Björskog (U) och Märta föds 31 maj 1897 i Björskog (U). Karl Gustaf avlider 1 mars 1920 i Mälarvy Kungsör Kung Karl (U). Emma Charlotta avlider efter 1930 då hon återfinns i F. bok Eskilstuna Fors (D).

   1. Gösta Andersson född 1895-03-10 i Björskog (U) gifter sig 31 januari 1932 med Inez Ingeborg Neuman född 17 december 1907 i Eskilstuna Fors (D). Inga uppgifter om barn. Gösta avlider 5 september 1973 i Katrineholm och Ines Ingeborg avlider 1 september 2000 i Katrineholm (D).

   2. Märta Andersson född 31 maj 1897 i Björskog (U) gifter sig 18 oktober 1919 med Axel Gustaf Andersson född 18 augusti 1892 i Jäder (D). Birgit föds 11 augusti 1920 i Kung Karl (U), Karl Axel föds 25 mars 1922 i Kung Karl (U), Ingrid föds 16 juli 1923 i Kung Karl (U) och Lars Gösta föds 16 juni 1925 i Kung Karl (D). Axel Gustaf avlider 14 mars 1960 i Eskilstuna Fors (D) och Märta avlider 24 januari 1984 i Torshälla (D).

  5. Gustav Gellin född 7 januari 1969 i Nedre Kårsta Hovsta (T) avlider som ogift 30 oktober 1896 i nedre Kårsta Hovsta (T).

  6. Matilda Gellin född 30 december 1870 i Nedre Kårsta Hovsta (T) gifter sig 1 december 1898 i Hovsta (T) med Gustaf Gustafsson född 8 juli 1871 i Björskog(U). Karl Sven föds 11 december 1899 i Björskog (U), Gustav Ingemar föds 28 maj 1902 i Björskog (U), Gustav Henry föds 6 juni 1903 i Björskog (U) och Ebba Viktoria föds 13 januari 1907 i Björskog (U). Gustaf avlider 5 november 1939 i Karsgården Kungs Barkarö(U) och Matilda avlider 26 oktober 1945 på samma plats.

   1. Karl Sven Gustavsson född 11 december 1899 i Björskog (U) är ogift, han avlider21 maj 1976 i Kungsör Kung Karl (U).

   2. Gustav Ingemar Gustavsson född 28 maj 1902 i Björskog (U) är ogift han avlider 5 januari 1970 i Kungsör Kung Karl (U).

   3. Gustav Henry Gustavsson född 6 juni 1903 i Björskog (U) är ogift han avlider 5 december 1953 i Kungsör.

   4. Ebba Viktoria Gustafsson född 13 januari 1907 i Björskog (U) gifter sig 26 april 1930 med Sven Gustaf Pettersson född 28 oktober 1897 i Munktorp. Ingrid Viktoria föds 31 juli 1931 I Kungs Barkarö (U), Anna Birgitta föds 16 april 1932 i Kungs Barkarö (U) och Elisabet Helena föds 4 mars 1934 i Kungs Barkarö (U). Sven Gustaf avlider i Östra Hovgården Kungs Barkarö (U) och Ebba Viktoria avlider 19 november 1972 i Kungsör Kung Karl (U).

  7. Johan Gelin född den 25 augusti 1875 i Nedre Kårsta Hovsta (T) gifter sig 27 april 1899 med Anna Karlsson född 31 december 1865 i Glanshammar (T). Elsa Maria föds 9 april 1900 i Nedre Kårsta Hovsta, Anna Margareta föds 17 april 1901 i Nedre Kårsta Hovsta (T), Berta Hildegard föds 9 augusti 1902 i Nedre Kårsta Hovsta (T), Gustaf Folke föds 9 april 1904 i Nedre Kårsta Hovsta (T), och Johan Gottfrid föds 17 februari 1906 i Nedre Kårsta Hovsta (T). Johan avlider14 april 1938 i Nedre Kårsta Hovsta (T) och Anna avlider 10 januari 1942 i Kårsta 1 Hovsta (T).

   1. Elsa Maria Gelin född 9 april 1900 i Nedre Kårsta Hovsta gifter sig 30 maj 1925 med Gustaf Helge Hjort född 10 november 1898 i Kil (T). Stig Gustav föds 19 september 1926 i Dylta Axberg (T), Sigbritt Maria föds 16 november 1930 i Dylta Axberg (T), Anna Margareta föds 7 september 1933 men avlider 2 dagar senare. Elsa Maria avlider 8 maj 1953 i Dylta Axberg (T) och Gustaf Helge avlider 29 augusti 1958 på samma plats.

   2. Anna Margareta Gelin född 17 april 1901 i Nedre Kårsta Hovsta (T) är ogift och avlider 24 juli 1977 i Örebro Olaus Petri.

   3. Berta Hildegard Gelin född 9 augusti 1902 i Nedre Kårsta Hovsta (T) är ogift och avlider 22 mars i Örebro Olaus Petri.

   4. Gustaf Folke Gelin född 9 april 1904 i Nedre Kårsta Hovsta (T) är ogift och avlider 15 november 1961 i Nedre Kårsta Hovsta (T).

   5. Johan Gottfrid Gelin född 17 februari 1906 i Nedre Kårsta Hovsta (T) gifter sig 6 april 1936 med Märta Elisabet Persson född 25 mars 1903 i Hovsta (T). Inga barn kända. Maria Elisabet avlider 19 juli 1965 i Kumla Hovsta (T) och Johan Gottfrid avlider 16 maj 1975 på samma plats.

 9. Gustav Larsson Gelin född 31 augusti 1831 i Gällersta (T) jobbar först som dräng bl. a i Hovsta (T) är sedan mjölnare och hemmansägare i Himmeta Västmanland. Han gifter sig 29 oktober 1854 med Charlotta Vilhelmina Nyström född 13 mars 1835 i Näsby (T). Johan August föds 7 juni 1858 i Släta kvarn Himmeta (U), Matilda Charlotta föds 10 juli 1861 i Släta kvarn Himmeta (U), Augusta föds 28 september 1862 i Danby Himmeta (U), Karl Gustaf föds 13 september 1868 i Danby Himmeta (U) och Lars Axel föds 9 maj 1873 men avlider 15 maj samma år endast några dagar gammal. Gustav avlider 15 maj 1905 i Danby Himmeta (U) och Charlotta Vilhelmina avlider 31 december 1921 på samma plats.

  1. Johan August Gelin född 7 juni 1858 i Släta kvarn Himmeta (U) gifter sig 5 april 1883 i Himmeta (U) med Maria Olsdotter född 3 november 1859 i Himmeta (U). Johan Axel föds 13 december 1883 i Danby Himmeta (U), Hulda Maria föds 13 januari 1887 i Danby Himmeta (U), Augusta Karolina föds 25 februari 1889 i Danby Himmeta (U), Elsa Matilda föds 3 augusti 1893 i Danby Himmeta (U) och Karl Bernard föds 27 november 1894 i Danby Himmeta (U). Familjen flyttar till 3 december 1900 till Odensvi (U). Maria avlider i Tunadal Köping 18 oktober 1946 och Johan August avlider 21 mars 1950 på samma plats.

   1. Johan Axel Gelin född 13 december 1883 i Danby Himmeta (U) gifter sig 31 maj 1923 med Anna Sofia Nilsson född 25 juni 1893 i Surahammar (U). Axel Ragnar föds 11 april 1925. Johan Axel avlider 21 juni 1966 i Gamla Uppsala (C) och Anna Sofia avlider 24 oktober 1967 på samma plats.

   2. Hulda Maria Gelin född 13 januari 1887 i Danby Himmeta (U) gifter sig i Odensvi (U) med Per Oskar Jansson född 11 november 1882 i Odensvi (U). Gertrud Maria föds 22 december 1917 i Odensvi och Oskar Holger föds 27 november 1920 i Odensvi (U). Per Oskar avlider 5 september 1961 i Köping (U) och Hulda Maria avlider 16 november 1969 i Uppsala (C).

   3. Augusta Karolina Gelin född 25 februari 1889 i Danby Himmeta (U) gifter sig 26 maj 1923 i Odensvi med John Alfred Larsson född 9 maj 1895 i Eskilstuna Fors (D). De bosätter sig i Eskilstuna. Inga uppgifter om barn. John Alfred avlider 22 december 1969 i Eskilstuna Fors (D) och Augusta Karolina avlider 5 september1983 i Stora Sundby Eskilstuna Öja (D).

   4. Elsa Matilda Gelin född 3 augusti 1893 i Danby Himmeta (U) flyttar till Skinnskatteberg sedan till Stockholm där hon gifter sig 7 september 1931 med Eiler Robert Swärd född 27 november 1904 i Köping (U), hon skiljer sig 6 juli 1934 från honom. Inga uppgifter om barn. Elsa Matilda avlider 24 februari 1989 i Köping (U).

   5. Karl Bernard Gelin född 27 november 1894 i Danby Himmeta (U) flyttar till Skinnskatteberg från Odensvi. Han gifter sig 17 april 1943 i Kristinehamn (S) med Elleris Josefina Johansson tidigare gift Pettersson född 19 mars 190 i Södra Råda (S). Inga uppgifter om barn. Elleris Josefina avlider 8 december 1970 i Kristinehamn (S) och Karl Bernard avlider 14 augusti 1971 på samma plats.

  2. Matilda Charlotta Gelin född 10 juli 1861 i Släta kvarn Himmeta (U) gifter sig 26 december 1892 med Johan August Jansson ändrar till Johansson född 23 juni 1957 i Eskilstuna Kloster (D). John Linus föds 22 juni 1900 i Eskilstuna Fors (D). Matilda Charlotta avlider 29 juli 1943 i Haga Köping (U) och Johan August avlider 23 juni 1957 på samma plats.

   1. John Linus Johansson född 22 juni 1900 i Eskilstuna Fors (D) gifter sig 14 oktober 1928 med Agnes Charlotta Olsson född 21 januari 1908 i Köping (U). Inga uppgifter om barn. John Linus avlider 21 september 1984 i Köping (U) och Agnes Charlotta avlider 1 november 1992 på samma ort.

  3. Augusta Gelin född 28 september 1862 i Danby Himmeta (U) gifter sig 12 mars 1893 med Karl Johan Larsson född 17 oktober 1863 i Odensvi (U). Karl Axel föds den 3 juli 1893 i Eskilstuna Fors (D) och John Alfred föds 9 maj 1895 i Eskilstuna Fors (D). Karl Johan avlider 5 juni 1930 i Björneborg Eskilstuna Kloster (D) och Augusta avlider 17 april 1848 i Eskilstuna Fors (D).

   1. Karl Axel Larsson född den 3 juli 1893 i Eskilstuna Fors (D) gifter sig 11 september 1929 med Maria Eulalia Flemström född i Helgum (Y). Inga uppgifter om barn. Karl Axel avlider 17 juni 1981 i Eskilstuna Fors (D) och Maria Eulalia avlider 5 mars 1992 på samma ort.

   2. John Alfred Larsson född 9 maj 1895 i Eskilstuna Fors (D) gifter sig 26 maj 1923. Inga uppgifter på maka och eventuella barn. John Alfred avlider 22 december 1969.

  4. Karl Gustaf Gelin född 13 september 1868 i Danby Himmeta (U) gifter sig 12 januari 1912 i Köpings stadsförsamling (U) med Emma Katarina Gustafsson född 18 juli 1871 i Odensvi (U). Inga barn. Emma Katarina avlider 8 januari 1932 i Edlund Köping (U) och Karl Gustaf avlider 28 maj 1951 i Köping (U)

Intressant sammanträffande.

Häromdagen juli 2015 hittade jag nedanstånde spiklåda i mitt garage när jag städade. Tanken var nog att jag skulle skriva några rader om min koppling till denna trälåda.

 /spiklada-skyllberg.jpg

Den är märkt Skyllberg vars bruk tillverkat spik under lång tid.

Det intressanta med denna är att det i min släkt berättas långt tillbaka av mina äldre nu döda släktingar att min Farfarfars mor Johanna Bergman (född 26 mars 1821 i Örebro) far skulle vara Olof Burén som adlades Burenstam. Han dog 22 februari 1821 vilket skulle vara ca en månad före hennes födsel så teoretiskt omöjligt är det inte.  Det finns omständigheter som talar för att det måste ha varit någon förmögen man som var fadern eftersom när Johannas mor vilken hette Gustava Lovisa Bergman (hon var smedsänka och tidigare gift med avlidne smeden vid Rockhammars bruk i Fellingsbro Karl Bergmark som druknade 1813) är gravid flyttar hon 1820 från Glanshammar till Örebro (A1 17B 4/7 N 85 sid 171 hf) hos vaktmästare Welins. Där bor hon med sin tidigare dotter Lovisa Bergmark 9 år tills dottern föds.
Fastigheten 85 Norr i Örebro som låg ungefär där Storgatan 32 är idag. De finns inte så mycket uppgifter om den, men enligt 1823 års karta med bifogande handlingar så ägdes gården av "Enkan Welin". Där står också att: "Tomten rymlig med trädgård nedanför gården, byggnaderna i försvarligt stånd. En vanlig änka/piga skulle aldrig ha förutsättningar att göra en sådan flytt på den tiden om det inte fanns någon med pengar som betalade. Flyttar efter födseln tillbaka till Glanshammar Husby rote A1 11 2/6 Valla.

Jag har via DNA fått en träff på en ättling till Olof Burenstam. Inte stor men ändå en träff som kan tyda på att denna koppling finns. En ana till Anna Sofia Burenstam född 1785 har jag en match på. 

Olof Burenstam påstås vara Sveriges rikaste man vid denna tid. Han ägde då bl a Skyllbergs Bruk.

Skyllbergs Bruk förvärvas av Olof Burén år 1775.Genom sina insatser för bruksrörelse och lanthushållning adlas Burén 1791 och antar då namnet Burenstam. Bruket expanderar kraftigt under hans tid. Skyllbergs Bruk ägs´av familjen Burenstam i ytterligare två generationer.

Olof Burenstam ägde bl a nedanstående hus i Örebro. (Nu rivet)

 

/burenstamska_huset.jpg

Om huset kan man läsa på Wikepedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Burenstamska_huset

Under 2018 Besökt jag Stjernsunds slott i utanför Askersund som Burenstam byggde.

/stjernsund-hakan-gelin.jpg

På min morfars sida tycker jag den är bilden är en bra utgångspunkt.

 /vagvisaren-till-mina-anor-i-varmland-2.jpg

 

Min Morfars far var smeden Adam Rak född 3 juni 1826 på en plats som heter Flåsjön vilken ligger mellan Rämmens och Gustaf Adolfs socken. När jag tog denna bild var jag även till Flåsjön men det fanns inga hus kvar där endast lite rester av sten.

Vem Adams far vet jag inte.  Adams mor var Stina Karlsdotter 1794. Hennes föräldrar håller jag nu på att utreda på nytt.  Hon är bosatt med sin "oäkta" barn  i Tallåsen i Rämmen. Så det som jag skrivit tidigare gäller ej.

I december 2018 upptäckte jag att Adam Rak hade en son innan äktenskapet med Stina-Lisa Forsberg. Hans namn var Fredrik Adamsson född 26 juli 1849 Tallåsen Rämmen , hans mor var Anna Jansdotter född 28 augusti 1817 i Rämmen och död i samma församling 29 september 1899.

Adam kommer från Tallåsen till Liljendals bruk år 1844 och finns upptagen som dräng då. Flyttar från Liljendal 1855 med Hustru Stina Lisa Forsberg född 1825-01-12 samt barnen Nils August född 1854-02-23 och Johan Albin född 1855-08-30 och hustruns tidigare barn med (Karl Bad) Karl Gustaf född 1849-12-01 till Hällefors bruk Karlsdal.

Liljendals bruk 1865 enligt bild från boken av om järnbruk i Värmland av föreningen för smedforskning.

 /liljendals-bruk-bild-korr.jpg

I Hällefors föds barnen Johan Fredrik 1857-05-09, vilken senare kommer att ta namnet Ahlstrand, Per Adolf 1859-06-17 vilken senare kommer att ta namnet Fristedt, Maria Lovisa 1861-04-08 vilken kommer att gifta sig med Wretman samt min morfar Oskar Viktor 1864-08-18 som även han tar namnet Fristedt så småningom.

Sonen Johan Albin avlider endast 2 år gammal i Hällefors.

Adam Raak avlider 1869-02-19 i Karlsdal Hällefors endast 42 år gammal vilket givetvis innebär stora svårigheter för familjen. Dödsorsak finns ej angiven i dödboken. 

Min morfar Oskar Viktor är då endast 4 år och kan knappast ha haft några minnen efter sin far. Hans flyttningar har jag följt från Hällefors och vidare under hans liv. Hans sista plats blir Gjutargatan 9 i Västerås där han avlider i augusti 1944 och där jag föds i detta hus några månader senare i november 1944. Sedan kan du gå till avsnittet mina boplatser och följa mina flyttningar fram till dags dato.

Brodern Nils August Raak född 1854-02-23 i Rämmen gick det inte så bra för han blir straffad för stöld flera gånger och blir förpassad till Nordamerika enligt dokumentet från frigivningen sv straffarbetsfångar vid straffängelset i Malmö. Jag har inte lyckats spåra honom sedan han frigavs 1884

/nils-august-raak.jpg