Mjölnare och Kvarnar

Många i släkten Gelin har varit mjölnare och har koppling till vattenkvarnar i såväl Gällersta som i Gistad och på andra platser. Här kommer div material att finnas kopplat till detta.

Dokumentet nedan beskriver den ohyggliga olyckan när August Emanuel Gelin omkommer i kvarnolyckan vid Zettergren & Ringdahls kvarn vid Västgötegatan i Norrköping.

om-den-ohyggliga-olyckan-i-kvarnen-i-norrkoping-1883.pdf

Här finns information om Kula kvarn i Gistad och Vattenkvarnar allmänt

om-kumla-kvarn-i-gistad-samt-allmant-om-vattenkvarnar.pdf