Trafikanalys

Här finns nu jämförelser om trafikarbetets utveckling på statliga vägar från 2002 - 2019.

En mycket underskattad informationskälla.

Om informationen.

En rapport om trafikarbetet tas fram av Trafikverket normalt vart fjärde år. I år kommer ingen sådan rapport på papper att publiceras. Tanken är att man ska kunna hitta uppgifterna via deras hemsida och vägkuben. Men jag har inhämtat dessa siffror från trafikverket i november 2019 och där deras handläggare varit mycket hjälpsam att bistå med underlag. Sedan 2002 har jag följt denna genom en egen utvecklad analysmodell. Denna är nu uppdaterat med de nya aktuella siffror som visar utvecklingen över tid och mellan län. 

I jämförelsen finns data från Trafikanalys kring information om fordonens körsträckor från samma tidpunkter samt hur antalet fordon som ingår förändrats över tid. Här jämförs även andelen döda genomsnittligt den senaste 10 års perioden. Här har en justering fått skett mot tidigare blad. Det som siffrorna visar är Personbilar, Lstbilar och Bussar i Trafik vid slutet av aktuellt år.

Även som förgående presentation har folkmängdsändringar lagts in som jämförelse.

I år har jag inte som vid föregående presentation sett något som avviker så pass mycket att det kräver en noggrannare kontroll.

Till min arbetsbok i Exel som går att ladda ner finns även ett PM som innefattar en översiktlig analys av siffrorna.

Allt arbete är utfört av mig privat oavlönat utifrån offentliga publika källor.

Den/De som väljer att publicera delar av mina sammanställningar skall ange källan.

Reservation för eventuella fel som jag ej upptäckt.

PM analys av Trafikarbetet 2019.

I år kommer en PDF version av sammanställningen att finnas för nedladdning samt underliggande kalkylblad i Excel.

sammanstallning-o-analys-av-uppgifter-som-visar-trafikforandringar-vag-2002-till-2019.pdf

analys-trafikforandringar-vag-2002-2019-hakan-gelin-20201113.xlsx

pm-trafikarbete-analys-2020-1-01-av-hakan-gelin.pdf