Vägverkets Arkivhandlingar och några vägprojekt

Denna sida är skapad för att bättre informera vad man kan hitta äldre handlingar från Vägverket och Banverket samt  information om några vägprojekt bl.a Borlänge till Falun.

Jag har på senare tid fått flera frågor kring Vägverkets historiska verksamhet. Jag försöker så långt jag kan hjälpa till med svar om du kontaktar mig via kontaktformuläret. Nedan finns tips på hur du hittar arkivhandlingar. Tyvärr saknas mycket intressant material, men det finns en del andra källor som man kan försöka med. 

Vägverkets lokala, regionala och centrala organisation från 1945 och framåt finns nu på en egen sida "Vägverkshistoria" klicka på texten kommer du dit.

Trafikverket som är den myndighet som bildades för att ta över delar av Vägverkets och Banverkets verksamheter ger knapphändig information om vad man hittar arkivmaterial från de tidigare myndigheterna. Men följande gäller enligt uppgift från Trafikverket april 2024 

När det gäller Vägverkets huvudkontor har Trafikverket handlingarna efter 1992, samt diarieförda handlingar åren 1985-91. Äldre material förvaras på Riksarkivet.

Centrala myndigheten/Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arkiv finns bevarat i sin helhet på det centrala Riksarkivet i Stockholm, medan arkiven från Vägförvaltningarnas regioner finns på respektive regions närmaste landsarkiv. Handlingarna från Vägförvaltningen i Stockholm finns dock på Stockholms stadsarkiv. Ett annat undantag är att handlingarna från Hallands län finns på Landsarkivet i Göteborg istället för i Lund.

Arkiven har dock i flera fall delats upp, så att vissa serier finns kvar hos Trafikverket och det skiljer från region till region. Exempelvis så har Trafikverket enbart serie F3ba ”Vägmarkshandlingar” från Stockholms län, resten finns på Stockholms stadsarkiv. Men gällande Vägförvaltningen i Malmöhus har Trafikverket istället kvar både vägmarkshandlingar och dessutom serien F4bb ” Arbetsplaner Planering och byggande 1944-1991”, resten på landsarkivet i Lund. VF Göteborg och Bohus-län, Skaraborg och Hallands län finns alla i sin helhet på Landsarkivet i Göteborg, och så vidare.

Som framgår av detta är det inte helt enkelt att hitta de handlingar man letar efter eftersom de är förvarade på olika arkiv.

Bifogar exempel på arkivförteckningar för Huvudkontoret samt en vägförvaltning och en region nedan. Dessa ger viss vägledning om vad som finns bevarat.

arkivforteckning-vagverket-hk.pdf

arkivforteckning-vagforvaltningen-kalmar-lan.pdf

arkivforteckning-vagverket-region-norr.pdf

När det gäller Banverket har de alla handlingar åren 1988-2010, alltså hela myndighetens livstid!

Trafikverkets Arkivcenter finns i Mölndal, Bifrostgatan 32. De tar emot besök besök vardagar mellan klockan 08-16, men ser gärna att man hör av sig innan man planerar att komma så att dessa hinner plocka fram material och förbereda

När det gäller förteckning/sorteringsordning utgår det i regel från diarienummer.

Man kan beställa via [email protected]

Gäller beskriva ärendet så gott det går; ärendemening, tidpunkt mm.

När det gäller äldre handlingar som  Riksarkivet arkiverat finns inget digitaliserat. Men man kan göra sökningar för att få uppgifter om dessa.

Handlingar kopplade till Vägförvaltningar och Byggnadsdistrikt finns hos de olika Landsarkiven. (Se även ovastående text)

Handlingar kopplade till Centrala enheter finns på Riksarkivet centralt. Tyvärr nekar dessa länk. Men sök enligt följande.

Riksarkivet

Nationell Arkivdatabas (NAD)

Sök information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner.

Där kan du söka på olika benämningar som funnit på myndigheten.  

Exempel på sökningar Väg o Vattenbyggnadsstyrelsen, Vägverket, Trafiksäkerhetsverket, Högertrafikkommission, Trafikverket, Banverket, etc.

Det krävs då att man är insatt i hur myndigheten var organiserad samt vad som upprättades regionalt kontra centralt.

En bra utförlig beskrivning av historisk organisation och vilka handlingar som finns arkiverade gjordes 2010 av Trafikverket. Denna kan man ha god nytta av. Se nedan.

arkivbeskrivning-riksarkivet-statens-vagverk-1967.docx 

Du kan även söka information på:

Väg- och trafikhistoriska samlingen (smtm.se)

En annan intressant källa är tidskriften Riksettan som handlar om Svenska Riksvägar som gavs ut mellan 2005-2016. Men där går atladda ner tidningarna med digitalt material från utgivningar. Du behöver ladda ner deras app. Nekar tyvärr länk

Men sök följande: riksettan tidningen 

Det är svårt nu med länkar då allt fler nekar länkar numera.

Här är utdrag om Vägverkets historia olika benämningar första åren m.m

utrag-ur-boken-om-vv-historia.pdf

Äldre prospekt som jag laddat upp från september 2022

Dalarnas första motorväg 5 km Borlänge-Ornäs invigd 1968 klar 1969.

Numera del av E16 och Bergslagsdiagonalen vilka kommit till tack vare Håkan Bergeå och hans stora engagemang för vägfrågor. Han startade för övrigt sin karriär på Vägverket Nordvästra Byggnadsdistriket vilken enhet på Vägverket som var utförare av detta viktiga vägprojekt.

(Idag motortrafikled)

Beskrivningen

motorvagen-borlange-ornas-1968.pdf

Några foton från invigningen dec 1968 från Rolf Hedlunds samling.

foton-invigning-motorvagen-borlange-ornas-dec-1968-rolf-hedlund.pdf

Lista över deltagare vid invigningsmiddag från Rolf Hedlunds samling

invigningsdeltagare-middag-fran-rolf-hedlund.pdf

Det skulle dröja ca 40 år innan fortsättningen av Rv 50 (E16) byggdes mellen Ornäs och Falun. Se beskrivningen nedan.

Etapperna var Ornäs-Tallen och Tallen-Gruvan. Ansvarig var Kjell Söderlund Region Mitt

Kjell var jag väl bekant med, han avled tyvärr allt för tidigt.

vagprojekt-ornas-tallen-gruvan-vv-region-mitt.pdf

Kvicksundsbron påbörjad 1973 och slutförd 1976

kvicksundsbron-prospekt-1973.pdf

E4 Linköpingsarbetena påbörjade 1972 och avslutade 1978

linkoepingsarbetena-e4-prospekt.pdf