Vägverkets Arkivhandlingar

Denna sida är skapad för att bättre informera vad man kan

hitta äldre handlingar från Vägverket och Banverket.

Jag har på senare tid fått flera frågor kring Vägverkets historiska verksamhet. Jag försöker så långt jag kan hjälpa till med svar om du kontaktar mig via kontaktformuläret. Nedan finns tips på hur du hittar arkivhandlingar. Tyvärr saknas mycket intressant material, men det finns en del andra källor som man kan försöka med. 

Trafikverket som är den myndighet som bildades för att ta över delar av Vägverkets och Banverkets verksamheter ger knapphändig information om vad man hittar arkivmaterial från de tidigare myndigheterna. Men följande gäller enligt uppgift från Trafikverket 2018-06-05.

När det gäller Vägverkets huvudkontor har Trafikverket handlingarna efter 1992, samt diarieförda handlingar åren 1985-91. Äldre material förvaras på Riksarkivet.

När det gäller Banverket har de alla handlingar åren 1988-2010, alltså hela myndighetens livstid!

Trafikverkets Arkivcenter finns i Mölndal, Bifrostgatan 32.

När det gäller förteckning/sorteringsordning utgår det i regel från diarienummer.

Man kan beställa via [email protected]

Gäller beskriva ärendet så gott det går; ärendemening, tidpunkt mm.

När det gäller äldre handlingar som  Riksarkivet arkiverat finns inget digitaliserat. Men man kan göra sökningar för att få uppgifter om dessa.

Handlingar kopplade till Vägförvaltningar och Byggnadsdistrikt finns hos de olika Landsarkiven.

Handlingar kopplade till Centrala enheter finns på Riksarkivet centralt. Tyvärr nekar dessa länk. Men sök enligt följande.

Riksarkivet

Nationell Arkivdatabas (NAD)

Sök information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner.

Där kan du söka på olika benämningar som funnit på myndigheten.  

Exempel på sökningar Väg o Vattenbyggnadsstyrelsen, Vägverket, Trafiksäkerhetsverket, Högertrafikkommission, Trafikverket, Banverket, etc.

Det krävs då att man är insatt i hur myndigheten var organiserad samt vad som upprättades regionalt kontra centralt.

En bra utförlig beskrivning av historisk organisation och vilka handlingar som finns arkiverade gjordes 2010 av Trafikverket. Denna kan man ha god nytta av. Se nedan.

arkivbeskrivning-riksarkivet-statens-vagverk-1967.docx 

Du kan även söka information på:

Väg- och trafikhistoriska samlingen (smtm.se)

En annan intressant källa är tidskriften Riksettan som handlar om Svenska Riksvägar som gavs ut mellan 2005-2016. Men där går atladda ner tidningarna med digitalt material från utgivningar. Du behöver ladda ner deras app. Nekar tyvärr länk

Men sök följande: riksettan tidningen 

Det är svårt nu med länkar då allt fler nekar länkar numera.

Här är utdrag om Vägverkets historia olika benämningar första åren m.m

utrag-ur-boken-om-vv-historia.pdf

 

Äldre prospekt som jag laddat upp september 2022

Kvicksundsbron påbörjad 1973 och slutförd 1976

kvicksundsbron-prospekt-1973.pdf

E4 Linköpingsarbetena påbörjade 1972 och avslutade 1978

linkoepingsarbetena-e4-prospekt.pdf