Vagverkshistoria

Denna sida kommer att innehålla historisk information om Vägverket i huvudsak efter förstatligandet 1944. 

Tanken är att matreialet skall vara en hjälp för lokalhistoriskt intresserade samt släktforskare som har anor som arbetat på Vägverket.

Vid vägverket som funnits på många platser i hela Sverige där har ett stort antal  personer arbetat under perioden 1944 till 2010. Många av dessa lever inte längre men ättlingar till dessa kan var intresserade av att veta mer om deras arbetsplats. Det gäller även lokalintresserade personer som vill veta var Vägverket fanns etablerad på en ort.

I Väg- och trafikhistoriska samlingen som ligger under digitalt museum finns en mängd bilder digitaliserade. Många är väldigt spännande men lite svåra att hitta.

Ett första upplägg är en tabell över platser där Vägstationer varit etablerade antingen som huvudstation eller som filial. Tabellen går i detta fall från Norr till söder länsvis. Äldre länsindelningen gäller här. Så Skåne finns såväl Malmöhus län som Kristianstad län. Tabellen utgår från vägstationernas nummer. Exempelvis är BD1 Öjebyn (Utanför Piteå). Om man söker BD1 i sökrutan här DigitaltMuseum så kommer det bilder i de flesta fall på äldre vägstationer kopplat till VV beteckningen.

Tabell över äldre vägstationer i Sverige i PDF

vagstationer-i-sverige.pdf

Här har jag sökt på W3 Smedjebacken och hittat denna spännande bild.

 

Mer material kommer att laddas upp under 2024. Hänvisar också till min sida Håkan och Vägverket .